Reklama

Kod ukryty w Biblii. Tajemnicze liczby zwiastujące zagładę?

Pismo Święte pełne jest symboli i ukrytych znaczeń, których zrozumienie wymaga wielu lat studiów biblijnych. W Starym i Nowym Testamencie pojawiają się też liczby o znaczeniu symbolicznym. Wielu uważa, że cyfry w biblii tworzą kod, który skrywa tajemniczy przekaz. Szczególnie dużo mistycznych liczb zawiera Apokalipsa.

Gematria, kabała i mistyczne liczby

Biblia ma wiele ukrytych znaczeń. Natchnieni autorzy często stosują swoisty kod, na który składają się metafory, wieloznaczność zapisanych zdań oraz symbole, a wśród nich cyfry. Odkrywanie mistycznego znaczenia Starego Testamentu poprzez liczby, nazywane gematrią, jest w judaizmie elementem kabały, czyli jedną z oficjalnie uznawanych metod badania świętej księgi. Również chrześcijańscy egzegeci, szczególnie ze szkoły aleksandryjskiej, między innymi Orygenes, stosowali techniki numerologiczne, poszukując głębszego sensu w liczbach zawartych w Piśmie Świętym.

Reklama

Jest jeden Bóg

Dla autorów biblijnych jeden oznacza wyjątkowości i niepowtarzalność, to symbol jedynego, prawdziwego Boga. Często w tym kontekście przywołuje się Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6:4), gdzie zapisano: “Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem — Pan jedynie". Nakaz monoteizmu — przypomnienie, że wolno czcić tylko jednego Boga. Same sigla (numery pozwalające odnajdywać w Piśmie Świętym konkretne fragmenty) także bywają interpretowane jako wyjątkowe: suma szóstki i czwórki to dziesiątka, która ma w biblii wyjątkowe znaczenie, z kolei, jeśli dodamy jeden do zera, otrzymamy 1 - symbol Boga.

Zobacz również: Co mówi o tobie kolor oczu? Może wskazywać pewne cechy osobowości

Ma 22 rozdziały — nieuchronne jest wypełnienie się Apokalipsy

Dwójka pojawiająca się w biblii oznacza nieuchronność. W tym kontekście często pojawiają się słowa Józefa do faraona zapisane w Księdze Rodzaju (Rdz 41,32): “Ponieważ ten sen powtórzył się dwukrotnie, faraonie, Bóg to już postanowił i Bóg niebawem to uczyni". Podwojona dwójka, czyli 22. Jezus, czując nieuchronnie zbliżającą się śmierć, cytuje Psalm 22: “Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił". Apokalipsa, która opowiada o nieuchronnym końcu świata, kończy się na 22 rozdziale. Ponadto 22 podzielone przez doskonałe 7 to w przybliżeniu 3,14, czyli wartość liczby pi. Biblię można podzielić na trzy sekcje — każda będzie miała 22 księgi. A w alfabecie hebrajskim są 22 litery, taką wartość można otrzymać, sumując hebrajskie pierwsze litery, pierwszego wersetu biblii — stąd żydowscy rabini uważają, że hebrajski to język święty. 

Święta i inne biblijne trójce

Trzy oznacza całość, jedność i spełnienie. Jest symbolem Trójcy Świętej, czyli Boga pod trzema postaciami: Syna, Ojca i Ducha Świętego. Trójka pojawia się w Piśmie Świętym wielokrotnie: wszyscy ludzie wywodzą się od trzech synów Noego, istnieje trzech archaniołów: Michał, Gabriel i Rafał. Jezus Chrystus nauczał przez trzy lata, podczas drogi krzyżowej trzy razy upadał i trzy raz podnosił się, umarł w wieku 33 lat i po trzech dniach zmartwychwstał. Trójka to w Piśmie Świętym bardzo wyjątkowa cyfra.

Doczesne cztery

Cyfra cztery w Starym Testamencie symbolizuje doczesność i powszechność. Jest czterech głównych proroków: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel, a w Edenie mają źródła cztery główne rzeki świata. W Nowym Testamencie czwórka odnosi się także do powszechności, ale również do kresu doczesności — Łazarz jest przez cztery dni martwy, a w Objawieniu Świętego Jana występują czterej jeźdźcy Apokalipsy.

Zobacz również: Czy to sygnały od anioła stróża? Jak rozpoznać niebiańskie ostrzeżenia?

Niedoskonała szóstka

Sześć w biblii to symbol niedoskonałości, to niepełna siódemka, a zatem cyfra, której czegoś brakuje. To symbole tego, co musi zostać wypełnione, by mogła nadejść boskość. “I jeszcze jedna odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi — razem dwadzieścia cztery palce". Po czym następuje informacja, że ów filistyński przeciwnik został zabity (2 Sm 21, 20 - 21). Inny przykład niedoskonałej szóstki to opis tworzenia świata: Bóg pracował przez sześć dni, by siódmego odpoczywać.

Trzy szóstki to także znany symbol antychrysta. "Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć" (Ap 13,18). Okazuje się, że są ludzie, którzy odczuwają lęk przed tą liczbą, mówi się o nich, że cierpią na heksakosjoiheksekontaheksafobię.

Boska siódemka

Siódemka to przeciwieństwo szóstki, czy może raczej jej dopełnienie. Siedem to cyfra doskonała, symbol absolutu, symbol boskiej doskonałości. “I ujrzałem na prawej dłoni Zasiadającego na tronie Księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie opieczętowaną siedmiu pieczęciami". Po czym święty Jan w Apokalipsie stwierdza, że nie ma nikogo godne otworzyć Księgę — symbol losów świata. Jedynym, który może tego dokonać, jest doskonały Jezus Chrystus (Ap 5, 1-6). 

Po hebrajsku pierwsze zdanie w Księdze Rodzaju ma siedem wyrazów. Wiele praw Izraela opartych jest na cyfrze siedem, co ma być symbolem, że pochodzą od Boga, a nie od człowieka. Proroctwo Izajasza o przyjściu Mesjasza pojawia się w rozdziale 7, wersie 14, gdzie czytamy: “Dlatego Pan sam da wam znak: oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel". 

Dziesięć prowadzi do zbawienia

Liczba dziesięć w Piśmie Świętym oznacza dopełnienie. Noe był dziesiątym patriarchą przed potopem, Jezus dokonał 37 cudów, po czym wypełnił swoją rolę, a trzy plus siedem to dziesięć. Zbawieniem będą się cieszyć ci, którzy wypełniają dekalog, czyli dziesięć przykazań. W Piśmie Świętym zawarto w sumie 613 nakazów i przepisów, które mają przybliżyć wierzących do dopełnienia się ich życia, czyli raju, a jeśli dodamy do siebie sześć, jeden i trzy, otrzymamy dziesięć. 

Dwanaście łączy niebo z Ziemią

Dwanaście oznacza przymierze Boga z ludźmi, bo jest to iloczyn cyfry trzy oznaczającej Trójcę Świętą oraz czwórki będącej symbolem doczesności. Jest 12 pokoleń Izraela oraz 12 apostołów, Nowe Jeruzalem (miasto zbawionych) ma 12 bram, a na nich 12 aniołów (na każdą z czterech stron świata po trzy bramy). Mur miasta ma 12 fundamentów (Ap 21,1-27). W innymi miejscu Apokalipsy święty Jan pisze zaś o dwunastu tysiącach opieczętowanych z dwunastu pokoleń Izraela (Ap 7, 5-8).

Czterdziestka dla wyciszenia, odnowy i...zagłady

W tradycji hebrajskiej czterdzieści to liczba odpowiadająca procesom, często trudny, które wystawiają wiarę na próbę. 40 w Piśmie Świętym może oznaczać czas wyciszenia, odnowy, oczyszczenia lub kary i zagłady. Potop trwał 40 dni i 40 nocy, Mojżesz, gdy otrzymał dekalog, przebywał na Synaju 40 dni i nocy, 40 lat naród wybrany krążył po pustyni, Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, poszcząc i modląc się, gdzie był kuszony przez szatana. 

Miłość na każdy dzień

Mówiąc o cyfrach i liczbach w Piśmie Świętym warto dodać jeszcze jedną informację w biblii 365 razy pojawia się słowa “kocham", co interpretowane jest jako wyznanie nieustającej miłości Boga do człowieka.

Zobacz również: Jedną z najważniejszych linii mają nieliczni. Sprawdź, czy jesteś wybrańcem

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: apokalipsa | Biblia | numerologia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy