Kto może otrzymać dodatek do emerytury po 65. roku życia? Lista nie jest długa

Oprac.: Tomasz Kromp

Emerytury wielu polskich seniorów nie są zbyt wysokie. Nierzadko zdarza się, że kwota świadczenia nie pozwala na godne życie. Istnieje jednak kilka sposobów, które umożliwiają uzyskanie pewnego finansowego wsparcia. Mowa tu o dodatkach do emerytury. Kto może się o nie starać i ile wynoszą? Odpowiadamy.

Na takie dodatki do emerytury mogą liczyć seniorzy. Trzeba jednak spełnić warunki
Na takie dodatki do emerytury mogą liczyć seniorzy. Trzeba jednak spełnić warunki123RF/PICSEL

Kto dostanie dodatek do emerytury po 65 roku życia?

Seniorzy, którzy mają prawo do pobierania emerytury (a zatem kobiety, które ukończyły 60 lat lub mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat) mogą postarać się o uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego. Owo wsparcie dotyczy jednak osób, które są całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że do wniosku o rzeczone świadczenie należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia OL–9.

Dodatek pielęgnacyjny należy się także wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 lat. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie ZUS–u, wsparcie nie przysługuje "osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo–leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu".

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? Obecnie, kwota wsparcia to 330,07 zł miesięcznie.

Seniorzy, którzy mają prawo do pobierania emerytury, mogą postarać się o uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego
Seniorzy, którzy mają prawo do pobierania emerytury, mogą postarać się o uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego123RF/PICSEL

Za co można dostać dodatek do emerytury?

Istnieją również inne formy wsparcia finansowego dla seniorów, które można uzyskać w formie dodatków do emerytury. Mowa tu między innymi o dodatku kombatanckim i dodatku kompensacyjnym. Przysługują one kombatantom lub ofiarom represji pobierającym emeryturę, lub rentę, a także wdowom bądź wdowcom po tych osobach. Dodatek kombatancki wynosi 330,07 zł, a dodatek kompensacyjny – 49,51 zł.

Warto również wspomnieć o dodatku dla poszkodowanego weterana pobierającego emeryturę. Przysługuje on osobom, które na podstawie skierowania brały udział w działaniach za granicą i doznały uszczerbku na zdrowiu (w wyniku wypadku pozostającego w związku z owymi działaniami bądź choroby nabytej w trakcie wykonywania rzeczonych działań). Świadczenie wynosi od 5 do 130 % podstawy najniższej emerytury. Wobec tego kwota wsparcia może wynieść od 89,05 zł do 2315,25 zł.

Inne dodatki do emerytury to:

  • dodatek za tajne nauczanie – przysługuje osobom, które w trakcie II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie – wynosi 330,07 zł;
  • dodatek dla przymusowo zatrudnianych osób – przysługuje osobom zatrudnianym pod przymusem w latach 1949-1959 – wynosi 330,07 zł;
  • świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny – wynosi 1780,96 zł;
  • emerytura honorowa – przysługuje osobom, które ukończą 100 lat – kwota wynosi obecnie 6246,13 zł;
  • sołtysowe – przysługuje osobom, które sprawowały funkcję sołtysa przez przynajmniej 8 lat – kwota sołtysowego to 336,36 zł.

Warto jeszcze wspomnieć o ryczałcie energetycznym. Przysługuje on emerytom mającym status kombatanta bądź wdowom lub wdowcom po takich osobach. Ów ryczałt wynosi obecnie 299,82 zł.

Jak otrzymać 500 zł do emerytury po 65. roku życia?

Istnieje również możliwość skorzystania z tzw. 500 plus dla seniora, czyli świadczenia uzupełniającego. Owo wsparcie przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji – nie tylko seniorom, ale również tym, którzy ukończyli 18 lat. Nazwa "500 plus dla seniora" wzięła się stąd, że większość osób pobierających rzeczony dodatek to osoby po 75. roku życia. Świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł. 

Seniorzy niezdolni do samodzielnej egzystencji mogą liczyć na otrzymanie pełnej kwoty wsparcia pod warunkiem, że łączna suma ich świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 2419,33 zł. W przeciwnym razie kwota świadczenia uzupełniającego zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Aby otrzymać 500 zł w formie świadczenia uzupełniającego, należy złożyć stosowny wniosek do ZUS–u i załączyć do niego dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji. Trzeba również pamiętać o prawomocnym wyroku sądu, w którym ów sąd przyznał prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

„Zbliżenia”. Dorota Kośmicka. O odkrywaniu gwiazd i recepcie na hit serialowyINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas