Kto nie otrzyma 13. emerytury? ZUS wskazuje konkretną grupę

Natalia Grygny

Opracowanie Natalia Grygny

13. emerytura również w tym roku trafi do kieszeni seniorów. Świadczenie otrzyma konkretna grupa osób. ZUS wskazuje jasno, kto nie otrzyma dodatkowych pieniędzy.

Trzynasta emerytura trafi do seniorów w kwietniu
Trzynasta emerytura trafi do seniorów w kwietniu123RF/PICSEL

Spis treści:

  W 2024 roku seniorzy mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki. W marcu nastąpi waloryzacja emerytur. 9 lutego Główny Urząd Statystyczny przedstawił wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, który przekłada się na wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. GUS podał, że realny wzrost płac w 2023 roku wyniósł 1,2 proc. Oznacza to, że waloryzacja emerytur w marcu 2024 wyniesie 12,12 proc.

  Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, jest szacowany na ok. 43 mld zł.

  Najniższa emerytura wynosząca obecnie 1588,44 zł brutto, od 1 marca wzrośnie o 192,50 zł brutto i wyniesie ok. 1780,96 zł brutto.

  Przykładowo, osoby pobierające emeryturę w wysokości 2300 zł, otrzymają podwyżkę świadczenia w wysokości ponad 270 zł. Z kolei emerytura w wysokości 3 tys. zł wzrośnie o nieco ponad 360 zł.

  Trzynasta emerytura: ile wyniesie

  13. emerytura w tym roku będzie równa minimalnej kwocie emerytury obowiązującej po waloryzacji. Wyniesie ok. 1781 zł brutto. Świadczenie w 2024 roku trafi do kieszeni seniorów po Wielkanocy. Pierwsze kwoty zostaną wypłacone w kwietniu 2024 roku wraz z emeryturą.

  - Osobom uprawnionym do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych dodatkowe roczne świadczenie wypłacimy w maju wraz z tymi świadczeniami - informuje ZUS.

  Konkretna grupa nie otrzyma 13. emerytury
  Konkretna grupa nie otrzyma 13. emerytury123RF/PICSEL

  Kto nie otrzyma 13. emerytury? ZUS wskazuje konkretną grupę

  Trzynasta emerytura zostanie wypłacona osobom, które do 31 marca roku, w którym wypłacane jest świadczenie, są uprawnione do:

  • emerytury
  • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych)
  • renty szkoleniowej
  • renty socjalnej
  • renty rodzinnej
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

  ZUS informuje, że 13. emerytura nie przysługuje, jeśli prawo do świadczeń jest zawieszone na dzień 31 marca danego roku.W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej z rentą wypadkową, uprawniona osoba otrzyma tylko jedną trzynastą emeryturę. Jeśli świadczenia są wypłacane przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci ZUS.

  INTERIA.PL
  Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
  Dołącz do nas