Specjalny dodatek dla właścicieli mieszkań. Dodatkowe pieniądze trafią do tysięcy Polaków

Aleksandra Tokarz

Opracowanie Aleksandra Tokarz

Dodatek mieszkaniowy, mający na celu wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej, przyznawany był do tej pory na okres sześciu miesięcy osobom, które spełniały konkretne warunki. Te zmienią się jednak już od przyszłego roku, dając szansę na dodatkowe pieniądze tysiącom Polaków. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy w 2024 roku?

Duże zmiany w dodatku mieszkaniowym. Pieniądze trafią do tysięcy Polaków
Duże zmiany w dodatku mieszkaniowym. Pieniądze trafią do tysięcy Polaków123RF/PICSEL

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dodatek mieszkaniowy? Wkrótce zmiany

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem z pomocy społecznej, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Otrzymują go osoby, których sytuacja finansowa nie pozwala w pełni opłacić czynszu oraz rachunków związanych z utrzymaniem mieszkania. Aby go otrzymać, należy spełnić jednak kilka istotnych warunków.

Po pierwsze należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Jaki trzeba mieć dochód, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Drugi warunek to nieprzekroczenie odpowiedniego progu dochodowego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym - 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku,
 • wieloosobowym - 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Aktualne progi minimalne to 1903,85 zł dla rodziny oraz 2538,46 zł dla osób mieszkających samotnie.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy? Należy spełnić trzy warunki

Ważna jest również powierzchnia samego mieszkania. Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

 • dla jednej osoby do 45,50 m kw.,
 • dla dwóch osób  do 52,00 m kw.,
 • dla trzech osób  do 58,50 m kw.,
 • dla czterech osób do 71,50 m kw, itd.
Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy? Należy spełnić trzy warunki
Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy? Należy spełnić trzy warunki123RF/PICSEL

Kto może ubiegać się o dopłatę do czynszu? Oto co zmieni się w 2024 roku

Progi dochodowe, od których uzależniona jest możliwość otrzymywania dodatku mieszkaniowego, są ściśle uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. "W bieżącym roku dodatek mieszkaniowy otrzymała znacznie mniejsza grupa osób, niż będzie miało to miejsce w 2024 roku. To za sprawą wzrostu średniego wynagrodzenia w Polsce" - donosi serwis innpoland.pl.

Dokładne dane poznamy jednak w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w lutym 2024 roku.

Jak donosi serwis muratorplus.pl, jeśli spełnią się prognozy z ustawy budżetowej, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, od którego ustalane będą progi dochodowe dla dodatków mieszkaniowych na 2024 rok wyniesie 7 126,72 zł. W efekcie próg dochodowy dla gospodarstw osób samotnych w 2024 roku wzrośnie do 2 850,70 zł (40 proc. z 7 126,72 zł) oraz dla gospodarstw wieloosobowych 2 138,02 zł (30 proc. z 7 126,72 zł).

Średnia wysokość dodatku to od 250 do 380 złotych.

"Zbliżenia": Agata Młynarska o początkach pracy w telewizji i o tym, jak terapia zmieniła jej życieINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas