Reklama

Lista zwolnionych z opłat abonamentu RTV. Jesteś na niej?

Abonament RTV musi opłacać każdy, kto w swoim gospodarstwie domowym posiada co najmniej jeden odbiornik telewizyjny lub radiowy. Znamy już stawki, które będą obowiązywały w przyszłym roku. Ile zapłacimy za abonament RTV w 2024? Komu zgodnie z prawem przysługuje zwolnienie z tej opłaty?

Ile wyniesie abonament RTV w 2024 roku?

Najważniejszy aspekt abonamentu RTV – wysokość opłaty – pozostanie w przyszłym roku na tym samym poziomie co w 2023. Abonament należy opłacać co miesiąc w wysokości:

 • 8,70 zł za odbiornik radiowy (104,40 zł rocznie);
 • 27,30 zł za odbiornik radiowo-telewizyjny (327,60 zł).

Istnieje możliwość uzyskania zniżki, jeżeli opłaci się abonament z góry za cały rok – odpowiednio 94 zł i 294,90 zł – czyli o 10 proc. mniej w stosunku do pierwotnej ceny. Mniejsze zniżki przysługują też wszystkim, którzy zdecydują się opłacić więcej niż 1 miesiąc - dokładną tabelę zajdziesz na stronie Poczty Polskiej. 

Reklama

Jaka kwota emerytury zwalnia z abonamentu RTV w 2024 roku?

Pod koniec sierpnia, już w trakcie kampanii wyborczej, Lewica przygotowała "Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw". Jedna z proponowanych zmian to zwolnienie z abonamentu RTV wszystkich emerytów. Według raportu ZUS o świadczeniach wypłaconych w marcu 2023 - emeryturę pobierało 6 136 600 Polaków. Kolejny milion to emeryci KRUS. Takie rozwiązanie zmniejszyłoby wpływy z tego tytułu o ok. 200 milionów złotych.

Szansa, że posłowie zajmą się tym projektem przed końcem kadencji, jest oczywiście minimalna. Po wyborach Lewica zapewne będzie próbowała forsować te zmiany — o ile wejdzie w skład koalicji rządzącej.

Czytaj także: Jak to naprawdę jest z tymi kontrolami abonamentu? Poczta Polska wyjaśnia

Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami z abonamentu RTV zwolniona jest duża grupa najstarszych i najuboższych emerytów. Według ustawy abonamentu nie muszą płacić:

 • emeryci powyżej 75. roku życia;
 • emeryci powyżej 60. roku życia, jeżeli ich emerytura nie przekracza 3 173,08 zł brutto.

Kwota podana w drugim punkcie to połowa "przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym" – wartości podawanej corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przyszłym roku możemy spodziewać się wzrostu tej kwoty, według danych za I kwartał 2023 przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7124,26 zł (połowa to 3562,13 zł brutto. Średnia z całego roku może być jeszcze wyższa. 

Kto jest zwolniony z opłat abonamenty RTV w 2024 roku?

Żeby nie opłacać abonamentu RTV nie wystarczy tylko kwalifikować się do danej grupy – trzeba jeszcze przedstawić odpowiedni dokument. 

Można to zrobić w placówkach Poczty Polskiej. W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, wystarczy numer PESEL na dowodzie osobistym. Osoby z wadami słuchu muszą przynieść "orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)". 

Jak widać zapisy są bardzo szczegółowe, a pełną listę dokumentów wymaganych dla poszczególnych pozycji znajdziesz w załączniku udostępnionym na stronach rządowych.

 Lista osób zwolnionych z obowiązku wnoszenia opłaty za abonament RTV:

 1. osoby, które ukończyły 75 lat;
 2. osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia (3173,08 zł)
 3. osoby bezrobotne;
 4. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 5. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
 6. osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;
 7. osoby niesłyszące, u któych stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu; 
 8. osoby korzystające ze świaczeń w ramach opieki społecznej;
 9. osoby posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
 10. inwalidzi wojenni, kombatanci będący inwalidami i rodziny po nich;
 11. osoby posiadające legitymację osoby represjonowanej;
 12. członków rodzin pozostałych po osobach pobierających do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa;
 13. osoby posiadające status weterana poszkodowanego;
 14. spełniające kryteria dochodowe: 674 zł na osobę lub 764 zł na osobę, jeżeli wśród mieszkańców znajduje się osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności;

Według raportu KRRiT na koniec 2022 roku zgłoszone odbiorniki miało 4 947 939 abonentów, czyli 34,7 proc. wszystkich gospodarstw domowych. Z kolei według danych GUS na 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce aż 96,4 proc. posiada odbiorniki telewizyjne. 

Co więcej, powyższe wyliczenia wcale nie oznaczają, że do budżetu trafia z tego tytułu mniej więcej 30 proc. należnych środków. Spośród prawie 5 milionów abonentów prywatnych, którzy zgłosili swoje odbiorniki aż 54 proc. jest zwolnione z opłat na podstawie różnych punktów z powyższej listy.

Źródła: www.rtv.poczta-polska.pl; www.gov.pl

Czytaj także:

Nie wiesz, kiedy kaloryfery będą gorące? Wyjaśniamy

Nowa metoda przestępców. Seniorom proponują dofinansowanie

Wybierasz się na wybory? O tych terminach musisz pamiętać, a zwłaszcza jeśli masz 60 lat

Zobacz też: 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: abonament rtv
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy