Reklama

Spore pieniądze od ZUS jeszcze przed emeryturą. Sprawdź, czy możesz skorzystać

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne to odpowiednik emerytur pomostowych. Otrzymuje je ok. 13 tys. Polaków. Sprawdzamy, ile wynosi przeciętna wysokość tego świadczenia w 2023 roku. Czy wiesz, jakie warunki trzeba spełniać, aby móc z niego skorzystać?

Według danych udostępnianych przez ZUS wiemy, że w kwietniu z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych korzystało 13,1 tys. osób.

Dla kogo przeznaczone jest świadczenie kompensacyjne? 

Świadczenie kompensacyjne jest dla nauczycieli świadczeniem przedemerytalnym. Skorzystać z niego mogą pedagodzy, którzy mają wypracowane 30 lat okresu składkowego i nieskładkowego, w tym 20-letni staż pracy nauczycielskiej oraz rozwiązali umowę z pracodawcą, ale nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom, którzy pracują w:

Reklama

  • szkołach,
  • przedszkolach,
  • placówkach kształcenia ustawicznego,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Dzięki nowelizacji ustawy liczba osób, które mogą starać się o świadczenie, zwiększyła się o nauczycieli z publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czy będąc na świadczeniu kompensacyjnym, można pracować?

Dzięki nowelizacji Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która trafiła do podpisu prezydenta 16 stycznia 2023, nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne mogą pracować w placówkach, do których uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Możliwość ta została przedłużona i obecnie nauczyciele mogą pracować w ten sposób do 31 sierpnia 2024 roku.

To jedyny wyjątek, który pozwala nauczycielom na tzw. kompensówce na pracę w szkole, przedszkolu czy ośrodku. Nauczyciele pobierający świadczenie mogą podjąć inną pracę niż w zawodzie bez obaw o odebranie pieniędzy.

Kiedy można przejść na świadczenie kompensacyjne?

Wiek, który uprawnia do przejścia na świadczenie kompensacyjne, będzie wzrastał do 2032 roku. Oznacza to, że w latach 2021-2022 na kompensówkę mogły przejść kobiety w wieku 55 lat oraz mężczyźni w wieku 59 lat. W latach 2023-2024 mogą je otrzymać kobiety, które mają 55 lat i mężczyźni, którzy skończyli 60 lat. W latach 2025-2026 świadczenie mogą otrzymać kobiety, które ukończyły 56 lat i mężczyźni, którzy ukończyli 61 lat, w latach 2027-2028 odpowiednio osoby, które ukończyły 57 lat i 62 lata, w latach 2029-2030 58 lat i 63 lata, a w latach 2031-2032 59 lat i 64 lata.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2023?

Kwota świadczenia kompensacyjnego w 2023 powoli rosła. Z danych ZUS wynika, że w styczniu nauczyciele otrzymywali przeciętnie 3011,58 zł. W lutym kwota ta urosła do 3018,90 zł, a w marcu wynosiła już 3578,72 zł. Ostatnie dane z kwietnia pokazują, że świadczenie osiągnęło wysokość 3561,09 zł.

Wysokość świadczenia obliczana jest na podstawie sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, która dzielona jest przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat.

Co więcej, świadczenie kompensacyjne nie może być niższe niż najniższa emerytura. Podstawa do obliczenia późniejszej emerytury nie zostanie obniżona ze względu na świadczenie przedemerytalne.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela dyplomowanego?

Nauczyciele dyplomowani oraz nauczyciele mianowani mogą liczyć na wyższą kwotę kompensówki ze względu na większą ilość zgromadzonych środków na koncie ZUS. Wysokość świadczenia można obliczyć dzięki specjalnym kalkulatorom, które dostępne są na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ile wynosi rekompensata za niewykorzystane świadczenie?

Na rekompensatę mogą liczyć nauczyciele, którzy spełnili dwa warunki:

  1. Nie skorzystali z prawa do wcześniejszej emerytury oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  2. Przez co najmniej 15 lat wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i mogą to potwierdzić.

Pedagodzy, którzy spełniają te warunki, mogą dostać rekompensatę w postaci ustalonego indywidualnie dodatku do kapitału początkowego, który jest uwzględniany podczas obliczania emerytury powszechnej.

Źródło: zus.pl, biznes.interia.pl

Zobacz także:

Czternastki trafiają do kolejnych emerytów. ZUS wydaje gigantyczne kwoty

Tyle więcej wyśle ci ZUS. Znamy już szczegóły, oto waloryzacja emerytur 2024 [TABELA]

"Czternastka" nie taka opłacalna? Emeryci zapłacą większy podatek

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama