Twoja emerytura może zostać pomniejszona. Sprawdź, czy nie przekraczasz limitu

Osoby, które pobierają rentę lub wcześniejszą emeryturę obowiązuje ważny termin. Już 1 marca wejdą w życie nowe limity. Ich przekroczenie może skutkować pomniejszeniem bądź zawieszeniem świadczenia. O jakie kwoty chodzi?

Kiedy renta bądź emerytura może zostać pomniejszona?
Kiedy renta bądź emerytura może zostać pomniejszona?123rf123RF/PICSEL

Mija termin składania oświadczeń o przychodach

Tego typu oświadczenie należy przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Odnosi się ono do przychodów z umowy o pracę, zlecenie oraz z prowadzenia działalności gospodarczej. Na jego podstawie ZUS szacuje wysokość wypłacanego świadczenia.

W tej sytuacji obowiązują limity związane z dodatkowymi przychodami. Przekroczenie ich może skutkować pomniejszeniem świadczenia lub jego wstrzymaniem.

Jakie są limity dodatkowych przychodów?

Świadczeniobiorca, którego dodatkowe zarobki nie przekraczają 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie musi obawiać się, że jego wcześniejsza emerytura bądź renta zostaną pomniejszone. Zmiany w wysokości następują dopiero po przekroczeniu tego progu.

29 lutego mija termin składania oświadczeń o dodatkowych przychodach
29 lutego mija termin składania oświadczeń o dodatkowych przychodach123RF/PICSEL

Zawieszenie wypłacania świadczenia następuje dopiero wtedy, gdy dodatkowe wynagrodzenie jest większe niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Na stronie ZUS-u pojawił się "Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent". Wynika z niego, że od 1 marca:

  • 5278,30 zł to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 roku,
  • 9802,50 zł to 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 roku.

W związku z tym, jeśli senior pobierający rentę bądź wcześniejszą emeryturę uzyskuje dodatkowe zarobki w wysokości większej niż 5278,30 zł brutto, jego świadczenie zostanie pomniejszone. Zawieszenie wypłaty dotyczy osób, które przekroczyły limit 9802,50 zł brutto.

Kwoty te ulegają zmianie i są związane z ogłaszanymi co kwartał wysokościami przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

***

Maciej Musiałowski o potrzebie akceptacjiINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas