Tym pracownikom należą się dwa dodatkowe dni urlopu. Kto może z nich skorzystać?

Od 1 stycznia 2024 pracownicy, którzy wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, mogą skorzystać z prawa do 2-dniowego urlopu w ramach opieki nad zdrowym dzieckiem. Na jakich zasadach można uzyskać takie zwolnienie?

Urlop opiekuńczy na dziecko do 14 lat to aż 2 dodatkowe dni wolnego od pracy
Urlop opiekuńczy na dziecko do 14 lat to aż 2 dodatkowe dni wolnego od pracy123RF/PICSEL

Urlop opiekuńczy 2024. Na jakich zasadach dostaniemy 2 dodatkowe dni wolnego?

Według przepisów zawartych w art. 188 Kodeksu pracy każdy pracownik wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin lub dwóch dni w ciągu roku kalendarzowego. To ważne udogodnienie, które w dużym stopniu może wspomóc rodziców i opiekunów w godzeniu życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi.

Zasady te obowiązują od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, a dni urlopu na opiekę nie przechodzą na kolejny rok, dlatego musimy wykorzystać je w konkretnym roku. Aby skorzystać z tego prawa, rodzice i opiekunowie muszą najpierw złożyć pracodawcy wniosek o urlop opiekuńczy u pracodawcy.

Co istotne, osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem mogą wybrać, które z nich skorzysta z dni opieki. Mogą więc ustalić między sobą, kto weźmie wolne lub też podzielić dni między siebie. Istotne jest jednak to, że łączny limit dni opieki przysługuje na wszystkie dzieci w rodzinie, więc nawet rodzice i opiekunowie posiadający więcej niż jedno dziecko mają do dyspozycji tylko dwa dni urlopu na rok.

Jak uzyskać zwolnienie w ramach opieki nad dzieckiem? Pracownik musi złożyć wniosek

Pracodawca z kolei nie może bezpodstawnie odmówić udzielenia takiego urlopu, a naruszenie tych przepisów może skutkować karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Czy urlop opiekuńczy jest w pełni płatny?

Warto również zaznaczyć, że podczas trwania urlopu opiekuńczego rodzic zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, co oznacza, że nie traci finansowo na korzyść opieki nad dzieckiem. To istotne wsparcie dla rodziców, które pozwala im na skupienie się na potrzebach rodziny, nie martwiąc się jednocześnie o utratę dochodów.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas