Nawet 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Kto może skorzystać ze świadczenia wspierającego?

1 stycznia 2024 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. To państwowe wsparcie ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób z niepełnosprawnością, a także zwiększenie równości społecznej. Ile wynosi to świadczenie i jak je otrzymać?

Świadczenie wspierające — ile wynosi i kto może z niego skorzystać?
Świadczenie wspierające — ile wynosi i kto może z niego skorzystać? 123RF/PICSEL

Świadczenie wspierające 2024. Kto może z niego skorzystać?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia, posiadającym decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Taka decyzja wydawana jest w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności. W decyzji tej potrzebę wsparcia określa się na poziomie od 70 do 100 punktów.

Co istotne, świadczenie przysługuje bez względu na dochody osiągane przez osobę z niepełnosprawnością lub jej rodzinę. Nie ma też ograniczeń dotyczących aktywności zawodowej bądź pobierania innych świadczeń emerytalno-rentowych.

Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

Aby otrzymać świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi najpierw uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Jest to kluczowy dokument, który wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej, jej przedstawiciela ustawowego lub, za ich zgodą, ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Wnioski o wydanie tej decyzji można składać od 1 stycznia 2024 r. bezpośrednio w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności lub za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przy ocenie poziomu potrzeby wsparcia brana jest pod uwagę zdolność osoby z niepełnosprawnościami do samodzielnego wykonywania codziennych czynności.

Należy zauważyć, że procedura uzyskania oceny poziomu potrzeby wsparcia nie wpływa na konieczność uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności, a wszystkie uprawnienia wynikające z dotychczasowych orzeczeń pozostają bez zmian.

Wysokość świadczenia wspierającego. Nawet 3,5 tys. złotych miesięcznie

Wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40% do 220% wysokości renty socjalnej. W chwili obecnej renta socjalna wynosi 1588,44 zł, co oznacza, że wysokość świadczenia wspierającego może wynieść od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Osoby z niepełnosprawnością dostaną:

  • 220 proc. renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów
  • 180proc.  renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 90 do 94 punktów
  • 120 proc. renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów
  • 80 proc. renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 80 do 84 punktów
  • 60 proc. renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów
  • 40 proc. renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 74 punktów

Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, świadczenie wspierające również będzie podlegać waloryzacji, co wpłynie na wzrost jego wysokości. Pieniądze przyznane w ramach świadczenia wspierającego będą wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Świadczenie wspierające również podlega waloryzacji
Świadczenie wspierające również podlega waloryzacjiMarek BazakEast News

Okres przyznania świadczenia

Świadczenie wspierające przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie, aż do końca ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. W przypadku złożenia wniosku w okresie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji ustalającej, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

To również dotyczy osób, które skończyły 18 lat, jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od ukończenia tego wieku.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas