Ile można dorobić do emerytury? Nowe limity już obowiązują

Od 1 marca 2024 w życie weszły nowe limity dorabiania do emerytur i rent. To ważna wiadomość dla pracujących emerytów i rencistów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego. Seniorzy będą mogli dorobić do otrzymywanych świadczeń o ponad 240 zł niż dotychczas.

Od 1 marca obowiązują nowe limity dorabiania do emerytury i renty
Od 1 marca obowiązują nowe limity dorabiania do emerytury i renty123RF/PICSEL

1 marca 2024 roku nastąpiła waloryzacja emerytur i rent. Świadczenia wzrosły o 12,12 proc. - najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta socjalna, wzrosły z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Waloryzacją zostały objęte również dodatki takie jak np. pielęgnacyjny, świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

To również kluczowa data, jeśli chodzi o nowe limity dorabiania do emerytury i renty. Osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę powinny pamiętać o tym, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na wysokość otrzymywanego świadczenia.

  1. Jeśli dochód z tytułu dorabiania do emerytury lub renty przekroczy próg 70 proc., świadczenie zostanie odpowiednio zmniejszone,
  2. Jeśli kwota przekroczy 130 proc., wypłacone świadczenie ulega zawieszeniu.

Ile można dorobić do emerytury? Nowe limity od 1 marca 2024

Limity zarobkowe ulegają zmianie co trzy miesiące. Od 1 marca 2024 do maja 2024 dolna kwota bezpiecznego dorabiania do emerytury czy renty wynosi 5278,30 zł brutto. W praktyce to o ponad 240 zł więcej niż do tej pory.

- Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód przez najbliższe trzy miesiące, począwszy od marca, nie powinien być wyższy niż 9802,50 zł brutto - przekazała w lutym w oficjalnym komunikacie Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka ZUS województwa podlaskiego.

Jeśli emeryt lub rencista przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 (kwota 5278,30 zł), ale nie zarobi więcej niż 130 proc. (kwota 9802,50 zł), ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę przekroczenia. Nie będzie to jednak więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od 1 marca kwota ta wynosi 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 757,08 zł dla rent rodzinnych (do której uprawniona jest jedna osoba).

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty zmieniają się co trzy miesiące
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty zmieniają się co trzy miesiące123RF/PICSEL

Kto może dorabiać do emerytury i renty bez ograniczeń?

Bez ograniczeń do emerytury mogą dorabiać osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny. To 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

- Wyjątek stanowią seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego - od marca 1780,96 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum - tłumaczy Krupicka.

Limitami nie muszą się też przejmować osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Dotyczy to również rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do pobierania świadczeń.

ZUS podaje, że limitami przychodów nie muszą się też przejmować osoby mające ustaloną emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, a pobierające z ZUS rentę rodzinną, która jest korzystniejsza pod względem kwoty.

***

Źródło: ZUS

***

Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać?Interia.tv
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas