Kto może starać się o dodatek pielęgnacyjny? Pewna grupa osób otrzyma go "z urzędu"

Łukasz Piątek

Opracowanie Łukasz Piątek

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które dotyczy osoby uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat. Ile wynosi dodatek i co trzeba zrobić, by go otrzymać?

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?
Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?Marek BazakEast News

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna dodatek pielęgnacyjny osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75. rok życia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doprecyzowuje, że taki zasiłek przysługuje:

  •  niepełnosprawnemu dziecku;
  •  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  •  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  •  osobie, która ukończyła 75 lat.

Warto podkreślić, że dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.

Ponadto, jak informuje ZUS: "Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - nie przysługuje jeśli masz ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny, powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca Ci zasiłek pielęgnacyjny".

Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny można otrzymać, składając specjalny wniosek, o ile lekarz orzecznik ZUS, czyli komisja lekarska ZUS w orzeczeniu stwierdzi, że wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Wówczas należy dostarczyć do ZUS zaświadczenie o stanie zdrowia. Zaświadczenie powinno być wypełnione przez lekarza prowadzącego nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym składamy wniosek o dodatek. Druk OL-9 można znaleźć na stronie zus.pl.

Natomiast osoby, które skończyły 75 lat, nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia. W takim przypadku ZUS z urzędu przyzna prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on wypłacany wraz z emeryturą.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które przysługuje emerytom i rencistom pod pewnymi warunkami. Kto może liczyć na świadczenie?
Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które przysługuje emerytom i rencistom pod pewnymi warunkami. Kto może liczyć na świadczenie?Marek BAZAK/East NewsEast News

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego?

Dodatek pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji i wzrasta od miesiąca, w którym waloryzowana jest emerytura lub renta. Od 1 marca br., czyli po po ostatniej waloryzacji, dodatek pielęgnacyjny wynosi 324,39 zł.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas