Reklama

Urodziłeś się w tych latach? Możesz przejść na wcześniejszą emeryturę. Oto warunki

Wcześniejsza emerytura dla konkretnej grupy. Mogą się o nią starać osoby urodzone w latach 1949-1968. Jednak aby otrzymać świadczenie, muszą spełnić kilka warunków. W jakich przypadkach ZUS wypłaci pieniądze?

Konkretna grupa może starać się o wcześniejszą emeryturę. Dotyczy to osób urodzonych w latach 1949-1968. Kryterium wiekowe to nie wszystko, bo na otrzymywanie świadczenia mogą liczyć przedstawiciele konkretnych grup zawodowych. Chodzi o prace w szczególnych warunkach lub te o szczególnym charakterze.

Zobacz też: Jest nowa data wypłaty "czternastki". Kiedy pieniądze trafią na konta seniorów?

Reklama

Emerytura dla urodzonych w latach 1949-1968. Oto warunki

O jakie profesje chodzi? To zawody definiowane jako praca w szkodliwych dla zdrowia warunkach lub o znacznym stopniu uciążliwości. Na liście znajdują się też zawody wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej związane z bezpieczeństwem otoczenia i własnym.

Na wcześniejszą emeryturę 1969 - 1986 mogą przejść osoby pracujące w:

 • górnictwie i energetyce,
 • zakładach chemicznych,
 • hutnictwie i przemyśle metalowym,
 • przemyśle papierniczym i drzewnym,
 • transporcie i łączności,
 • rolnictwie,
 • przemyśle rolno-spożywczym,
 • przemyśle poligraficznym,
 • służbie zdrowia,
 • opiece społecznej,
 • na statkach żeglugi powietrznej,
 • portach morskich.

Na wcześniejsze otrzymywanie świadczenia dla urodzonych w latach 1949 - 1968 mogą również liczyć nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni np. w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach doskonalenia nauczycieli. Wcześniejsza emerytura 1949-1968 dotyczy również pracę w Najwyższej Izbie Kontroli, jak i organach kontroli państwowej i administracji celnej. W grupie są również dziennikarze (objęci układem zbiorowym pracy dziennikarzy), niektórzy pracownicy służb mundurowych czy osoby zajmujące się produkcją azbestu, kadmu i ołowiu.

Wcześniejsza emerytura dotyczy też ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i osób zajmujących się działalnością artystyczną.

Zobacz też: Czy można wypłacić pieniądze z subkonta za życia? Sprawdź, kto i kiedy może to zrobić

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych w latach 1949-1968. Kolejne kryteria

To jednak nie koniec. Przepisy ustawy o emeryturach dla osób ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 a przed 1 stycznia 1969 wskazują również na inne kryteria. O wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach przysługuje dwóm grupom osób. W jednej z nich znajdują się osoby, które:

 • osiągnęły wiek emerytalny do 31 grudnia 2008, udowodnili okresy składkowe i nieskładkowe (co najmniej 25 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
 • nie przystąpiły do Otwartego Funduszu Emerytalnego lub złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE poprzez ZUS na dochody budżetu państwa,
 • udowodniły wymagany przepisami okres pracy w szczególnych warunkach lub charakterze.

Wcześniejszą emeryturę mogą też otrzymać osoby, które:

 • obniżony wiek emerytalny osiągnęły przed 1 stycznia 1999 roku,
 • udowodniły okresy składkowe i nieskładkowe (co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny),
 • wykazały wymagany czas pracy w szczególnych lub o szczególnych warunkach, ewentualnie udowodniły co najmniej 5 lat m.in. pracy górniczej (wykonywanej stale, w pełnym wymiarze czasu), pracy pod ziemią lub w kopalniach siarki i węgla brunatnego,
 • nie przystąpiły do OFE lub złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE poprzez ZUS na dochody budżetu państwa.

Zobacz też: Seniorze, nie zwlekaj ze złożeniem wniosku. Możesz otrzymać dodatkowe 255 zł do emerytury

Wcześniejsza emerytura 1948 - 1969: wymagane dokumenty

Aby otrzymać wcześniejszą emeryturę, należy złożyć odpowiedni wniosek - w placówce ZUS lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Wnioskodawca musi złożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie w szczególnych warunkach (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia od pracodawcy, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej). Zdarza się, że ZUS bierze pod uwagę zeznania świadków, wymaga też, by do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia.

Kto spośród urodzonych w latach 1949-1969 nie otrzyma wcześniejszej emerytury? To osoby zatrudniane na umowie zlecenie, prowadzące własną działalność gospodarczą. Problem może również stanowić służba wojskowa, bo do obliczenia emerytury w szczególnych warunkach nie wlicza się czas jej trwania.

ZUS pomija też wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w przypadku macierzyństwa i choroby. W okres składkowy nie zalicza się np. świadczenie rehabilitacyjne.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | ZUS
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama