Reklama

Jest nowa data wypłaty "czternastki". Kiedy pieniądze trafią na konta seniorów?

Z początkiem września rozpoczęło się wypłacanie czternastej emerytury, a pieniądze trafiają na konta seniorów w standardowych terminach wypłat. W przypadku ZUS-u był to już o 1., 5., 6., 10. i 15. dzień miesiąca, a kolejne daty to 20 i 25 września. Co ciekawe – świadczenie trafi również w tym miesiącu do osób, które spodziewały się go dopiero w październiku.

Nie tylko ZUS zaczął wypłacać "czternastki"

Część osób uprawionych do pobierania tzw. czternastki weszła już w posiadania należących się im pieniędzy, inni dodatkowe świadczenie emerytalne otrzymają za kila dnia, a największą grupą beneficjentów czternastej emerytury są osoby pobierające emerytury, renty oraz inne świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Okazuje się, że "czternastki" trafią we wrześniu również do zdecydowanej większości emerytów i rencistów należących do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a wrześniowe terminy wypłat z KRUS-u ustalono na 10., 15., 20. i 25. Zmiana terminu wypłaty 14. emerytury dla osób pobierających świadczenia raz na kwartał była możliwa dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 sierpnia br. "w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r."

Reklama

"Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zwane czternastą emeryturą Kasa wypłaci razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym we wrześniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, tj. 10, 15, 20 i 25 września br. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone odrębnie również we wrześniu br." - czytamy w komunikacie KRUS.

Czytaj także: Kiedy złożyć wniosek o emeryturę? To najlepsze daty

Czternasta emerytura przysługuje osobom, które w dniu 31 sierpnia 2023 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

  • emerytury rolniczej,
  • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • okresowej emerytury rolniczej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 5.500,00 zł.

Ile wynosi 14. emerytura w KRUS?

Ponadto KRUS informuje również, w jakiej wysokości zostanie wypłacone kolejne w 2023 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne?

Czternasta emerytura przysługuje w wysokości:

  • 2.650,00 zł, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych,
  • nie przekracza kwoty 2.900,00 zł,
  • 2.650,00 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900,00 zł - jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900,00 zł.

Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł. Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 5.500,00 zł nie otrzyma czternastej emerytury- informuje KRUS.

Przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń, brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

Z czternastej emerytury potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne wg zasad obowiązujących od 01 stycznia 2023 r.

Z czternastej emerytury nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | 14. emerytura | ZUS | KRUS | seniorzy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL