Urzędnicy ruszyli na kontrole. Sprawdzą m.in. tabliczki z numerami domów

Łukasz Piątek

Opracowanie Łukasz Piątek

Wraz z nadejściem nowego roku właściciele domów powinni przygotować się na szereg różnych kontroli. Urzędnicy i inspektorzy będą sprawdzać m.in. odpowiednie oznaczenia numerów budynków. To jednak nie wszystko.

Od początku stycznia ruszyły kontrole urzędników i inspektorów
Od początku stycznia ruszyły kontrole urzędników i inspektorów123RF/PICSEL

Kontrole dotyczące numeru budynku

Właściciel domu ma obowiązek zadbać o umieszczenie odpowiedniego numeru na nieruchomości. Numer porządkowy ustalany jest z urzędu przez wójta lub burmistrza albo prezydenta miasta. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, wówczas można złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie tego numeru.

Ponadto, jak informuje rządowa strona biznes.gov.pl - urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także planowanego do wybudowania.

Numery porządkowe muszą posiadać budynki mieszkalne oraz inne budynki przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi.

Właściciel domu ma obowiązek zadbać o umieszczenie odpowiedniego numeru na nieruchomości
Właściciel domu ma obowiązek zadbać o umieszczenie odpowiedniego numeru na nieruchomości123rf123RF/PICSEL

Tabliczka z odpowiednim numerem porządkowym powinna być zamontowana w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym należy umieścić również na ogrodzeniu.

Tabliczkę z numerem porządkowym umieść na budynku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru.

Nadanie numeru budynkowi jest bezpłatne. Opłata naliczana jest wyłącznie w przypadku realizacji takiej usługi przez pełnomocnika. Koszt zakupy tabliczki z numerem pokrywa właściciel domu.

Kontrole kominów

Państwowa Straż Pożarna informuje, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, istnieje prawny obowiązek nałożony na właścicieli lub zarządców obiektów związany z profilaktycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących okresach:

  • Od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące
  • Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy
  • W obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Zatem właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu. Jeśli nie dopełnią obowiązków polegających na przeprowadzeniu corocznego przeglądu kominiarskiego lub też zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlegają wówczas karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Kontrole wymiany starych pieców

W wielu województwach przyjęto już tzw. uchwały antysmogowe, a to oznacza, że właściciele domów mają obowiązek wymiany starych kotłów, pieców i kominków na urządzenia spełniające obowiązujące normy.

Do 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy województwa lubelskiego mieli obowiązek wymienić piece bezklasowe oraz kotły klasy 1. i 2., zgodnie z normą PN-EN 303-5:2002. Z kolei mieszkańcy Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego powinni byli wymienić piece na paliwa stałe o klasie niższej niż 5. Osoby mieszkające na Podkarpaciu zobligowano do wymiany kotłów bezklasowych, eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji.

Mieszkańcy Sopotu mają całkowity zakaz ogrzewania budynków węglem i drewnem. Wymiana pieców bezklasowych i niespełniających norm spadła na barki mieszkańców województwa zachodnio-pomorskiego.

Mieszańcy Kujaw i Pomorza mieli obowiązek wymiany kominków i innych urządzeń grzewczych, które nie spełniały norm ustalonych w uchwale antysmogowej. W województwie śląskim obowiązkowa wymiana dotyczyła kotłów bezklasowych używanych od 5 do 10 lat od daty ich wyprodukowania.

Natomiast mieszkańcy województwa wielkopolskiego powinni wymienić te piece, które nie spełniają żadnych norm.

Mały Paryż w Twoim domu
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas