Reklama

Wybrani seniorzy dostaną dożywotnio 200 zł do emerytury. Gdzie złożyć wniosek?

Konkretna grupa seniorów może się starać o dodatkowe 200 zł do emerytury. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek, którego rozpatrzeniem nie zajmuje się już ZUS. Jeżeli takie świadczenie zostanie przyznane, jest wypłacane dożywotnio. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze i gdzie złożyć formularz? Wyjaśniamy.

Trzy grupy seniorów mogą się starać o wyższą o 200 zł emeryturę. Od początku roku jest przyznawany nowy dodatek, skierowany do części osób. Na comiesięczny zastrzyk gotówki mogą liczyć konkretne grupy osób. To ludzie, którzy wyróżnili się w szczególny sposób - jeśli świadczenie zostanie im przyznane, jest wypłacane dożywotnio.

Zobacz również: Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Ekspert wskazuje konkretny miesiąc

Reklama

Dodatkowe 200 zł do emerytury - kto może się starać?

O dodatkowe 200 zł do emerytury mogą się ubiegać:

 • seniorzy, którzy służyli w Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • seniorzy, którzy służyli w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
 • seniorzy, którzy służyli w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Z dodatku mogą skorzystać mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i kobiety, które ukończyły 60 lat. W przypadku mężczyzn ważny jest czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat,  w przypadku kobiet - 20 lat czynnej służby. Ważne, aby udział w ratowniczych akcjach miał miejsce raz w roku.

Zobacz również: Kiedy ZUS wypłaci 500 plus? Rządowy program ma nowy okres rozliczeniowy

Dodatkowe 200 zł do emerytury - formalności krok po kroku

Za wypłacanie 200 zł do emerytury nie odpowiada ZUS. Wniosek należy kierować do miejscowego lub powiatowego komendanta Straży Pożarnej. Jeżeli jednostka dysponuje danymi potwierdzającymi bezpośredni udział osoby ubiegającej się o świadczenie, do wydania decyzji wystarczy tylko wniosek.

W pozostałych przypadkach konieczne są dodatkowe dokumenty:

 • wypełnienie wniosku z klauzulą RODO,
 • znalezienie 3 świadków, którzy wypełnią oświadczenie potwierdzające udział w akcjach ratowniczych. Jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub pracowała w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej,
 • udanie się do urzędu gminy, aby potwierdzić wiarygodność oświadczeń świadków.

Z wnioskiem i oryginałami oświadczeń należy się udać do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej. Warto pamiętać, że świadkami nie mogą być następujące osoby:

 • małżonek, rodzeństwo, małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny, powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
 • osoba, która pozostaje wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
 • osoba związana z wnioskodawcą poprzez opiekę, kuratelę, przysposobienie,
 • osoba skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • osoba skazana za przestępstwo skarbowe.

Zobacz również: Emerytury matczyne. Kto może się ubiegać o dodatkowe świadczenie?

Dożywotnie 200 zł do emerytury

Jeśli złożony wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dodatek w wysokości 200 zł będzie wypłacany dożywotnio co miesiąc. Prawo do świadczenia ratowniczego ustaje wraz ze śmiercią uprawnionej osoby. Warto pamiętać, że co roku 1 marca świadczenie będzie podlegać rewaloryzacji a członek OSP, który złoży wniosek do 30 września 2022 roku ma prawo do świadczenia z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku.

***

Zobacz również:

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | Dodatek do emerytury | seniorzy | emeryci

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy