Reklama

Emerytury matczyne: Kto może ubiegać się o dodatkowe świadczenie? Ile wynosi?

Od 1 marca 2019 roku osoby, które wychowały minimum czworo dzieci i wstąpiły w wiek emertytalny, mogą ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. „Ma zapewnić ono niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły” – możemy przeczytać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ile wynosi świadczenie MAMA 4+? Jakie dokumenty należy przedłożyć, by je otrzymać? Odpowiadamy.

Wychowanie dziecka jest niezwykle czasochłonne. Z tego względu w rodzinach wielodzietnych jeden z rodziców zazwyczaj decyduje się na przerwę w pracy zawodowej lub rezygnuje z kariery. Takim rodzicom polski rząd w 2019 roku zaproponował świadczenie uzupełniające MAMA 4+. Mogą ubiegać się o nie zarówno matki, które wychowały minimum czworo dzieci, jak i ojcowie - samotnie wychowujący potomstwo.

MAMA 4+: Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające powstało po to, by zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom w wieku emerytalnym, które ze względu na wychowywanie potomstwa musiały zrezygnować z kariery. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie MAMA 4+ mogą otrzymać:

Reklama

  • matki, które ukończyły 60 lat, urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci,
  • ojcowie, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Co ważne, warunek wychowania dzieci dotyczy nie tylko dzieci własnych, ale także pociech współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. 

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Kwota emerytury matczynej

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego uzależniona jest od wysokości emerytury minimalnej. W bieżącym roku po waloryzacji emerytura minimalna wynosi 1338,44 zł brutto. Analogicznie - jest to również kwota świadczenia MAMA 4+ dla osób, które nie pobierają emerytury.

Osoby, które pobierają emeryturę jednak w wysokości niższej niż kwota minimalna i spełniają wymienione wyżej warunki, mogą liczyć na dopłatę. Uzupełnienie powinno wynieść tyle, by suma środków odpowiadała kwocie świadczenia minimalnego. "W takich przypadkach kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury albo renty" - czytamy na stronie ZUS.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - podobnie jak emerytury i renty - podlega corocznej waloryzacji.

Co zrobić, by otrzymać świadczenie MAMA 4+?

Aby otrzymać świadczenie MAMA 4+, potocznie nazywane także emeryturą matczyną należy przede wszystkim złożyć wniosek ZUS ERSU. Do wniosku należy dołączyć także stosowne dokumenty potwierdzające sytuację materialną oraz rodzinną. Są to - w zależności od okoliczności:

  • informację o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
  • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatruje prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

***
Zobacz również:

Wcześniejsza emerytura za pracę w szkodliwych warunkach - komu przysługuje?

Ważna zmiana dla emerytów. Trzeba będzie zgłosić się do ZUS-u

Zadbaj o to zaraz po pogrzebie bliskiego. Zyskasz nowe źródło dochodu

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | emerytura dla matek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama