Złowroga przepowiednia. Co zwiastuje trzecia tajemnica fatimska?

Trzecia tajemnica fatimska od zawsze budziła wielkie zainteresowanie. Od samego początku owiana jest aurą ciekawości i niepewności. Co przekazała siostra Łucja, portugalska zakonnica, która miała wizję z Maryją? Przepowiednia jest złowroga. Czy zwiastuje III wojnę światową?

W 1917 roku w Fatimie Matka Boża objawiła się trójce dzieci – rodzeństwu Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos
W 1917 roku w Fatimie Matka Boża objawiła się trójce dzieci – rodzeństwu Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos SantosMONKPRESS/East NewsEast News

Przez wiele lat wokół treści tajemnicy fatimskiej powstało wiele hipotez. Wiele osób z całego świata snuło teorie, mające rozszyfrować ukryty przekaz w niej zawarty.

Siostra Łucja opisała bowiem, że widzi anioła z mieczem oraz papieża, który wspina się na szczyt, gdzie stoi krzyż. Towarzyszyć mają mu kardynałowie, biskupi oraz zakonnicy. Co to oznacza?

Tajemnica fatimskie: o czym mówią?

W 1917 roku w Fatimie Matka Boża objawiła się trójce dzieci - rodzeństwu Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos. Ich spotkania z Maryją miały miejsce między 13 maja a 13 października. Wówczas Matka Boża przekazała im trzy tajemnice fatimskie. Dwie z nich, na polecenie biskupa Fatimy, zostały spisane i upublicznione w 1941 r. Trzecia na ujawnienie czekała aż do 2000 r.

Franciszek i Hiacynta zmarli niedługo po widzeniach. Łucja wstąpiła do zakonu karmelitanek i dożyła późnej starości. Zmarła w 2005 roku.

Pierwsza tajemnica fatimska: wizja piekła

Pierwszą tajemnicę fatimską dzieci z Fatimy otrzymały podczas objawienia 13 maja 1917 roku. Była to wizja piekła, w którym znajdują się dusze grzeszników. Łucja opisała je jako "morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi". Były w nim zanurzone demony i dusze wyglądające jak przezroczyste, płonące węgle lub czarne i brunatne "mające ludzką postać, pływające w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu, padając na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, pozbawione ciężaru i równowagi, wśród bolesnego wycia i jęków rozpaczy".

Przed śmiercią ze strachu i lęku pod wpływem wizji uchroniła dzieci obietnica Matki Bożej, która przekazała, że zabierze je do nieba.

Druga tajemnica fatimska: przepowiednia II wojny światowej

Druga tajemnica fatimska była przepowiednią II wojny światowej. "Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nieprzestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego".

Jedynym ratunkiem przed II wojną światową miało być poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi i ofiarowanie Komunii Świętej w pierwsze soboty każdego miesiąca na zadośćuczynienie. W nocy z 24 na 25 stycznia 1938 r. w wielu krajach w Europie, a także w części Kanady i Ameryki Północnej, widoczna była silna zorza polarna. Niedługo potem rozpoczęła się II wojna światowa.

Trzecia tajemnica fatimska zwiastuje III wojnę światową?

Trzecią tajemnicę fatimską przez ponad pół wieku utrzymywano w tajemnicy przed ludźmi. Spisano ją w 1944 r. jednak jej treść była pilnie strzeżona, a dostęp do niej mieli wyłącznie papieże. Na opublikowanie przekazanej 13 lipca 1917 r. wizji zdecydował się dopiero 26 czerwca 2000 r. papież Jan Paweł II.

"Zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: 'coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim’ Biskupa odzianego w Biel 'mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty’. Wielu innych Biskupów, Kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą.

Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga
trzecia tajemnica fatimska.

Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga" - czytamy w niej.

"Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz nowymi ‘znakami czasu’. Trzeba do niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo" - mówił o trzeciej tajemnicy fatimskiej Jan Paweł II.

Orędzie siostry Łucji: zapowiedź wielkiej tragedii

Siostra Łucja miała objawienia Matki Bożej także wtedy, gdy przebywała już w klasztorze w Coimbrze. Niektóre z orędzi przekazała za pośrednictwem ojca Augustyna Fuentesa. Przekazane przez Maryję orędzia dotyczą między innymi trzeciej wojny światowej i przyszłości Polski.

"Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju" - czytamy.

Polska tym razem zostanie oszczędzona
orędzie siostry Łucji.

"Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów" - czytamy w orędziu siostry Łucji.

Ostatecznym ostrzeżeniem, zapowiedzianym przez Maryję, mają być zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny. To one mają ugasić wojnę i uratować resztę ludzkości przed całkowitą zagładą. "Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dal­sze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe" - czytamy w orędziu.

"Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym" - dowiadujemy się.

***

Zobacz również:

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc.3: Marcin BosakINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas