Reklama

Reklama

5 ulg podatkowych, o których mogłeś nie wiedzieć

Ulgi podatkowe to sposób na odzyskanie części poniesionych z różnych przyczyn kosztów. Należą do nich m.in. ulga dla młodych poniżej 26 roku życia, ulga za pracę za granicą, ulga dla krwiodawców, ulga na Internet czy ulga rehabilitacyjna. Czy któraś z nich Ci przysługuje, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i jak ją odliczyć? Sprawdź.


Zbliża się termin corocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Przekonaj się, czy w twoim formularzu PIT 2021 mogą się znaleźć odliczenia jakichś ulg podatkowych.

Ulga dla młodych poniżej 26 roku życia

Ulga dla młodych nazywana jest również PIT-em zerowym i obowiązuje od 2019 r. Dzięki niej osoby poniżej 26 r. ż. zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy  zlecenia czy pracy nakładczej są zwolnione z podatku, pod warunkiem, że ich roczne dochody nie przekroczyły 85 528 zł. 

Od 2021 r. wprowadzono dodatkowo możliwość skorzystania z ulgi dla młodych osobom spełniającym kryterium wiekowe, których dochody pochodzą z odbywanych staży i praktyk studenckich lub uczniowskich. Nie zwalnia ona jednak ze składek na ZUS oraz NFZ.

Reklama

Ulga na pracę za graniczą (ulga abolicyjna)

Celem wprowadzonej w 2008 r. ulgi abolicyjnej było zlikwidowanie negatywnych skutków podwójnego opodatkowania dla osób osiągających dochody za granicą, lecz na stałe mieszkających w Polsce.

Ulga za pracę za granicą przysługuje podatnikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, posiadających własną działalność gospodarczą, a także działających w sektorze artystycznym, naukowym, oświatowym lub publicystycznym, rozliczających się na podstawie formularzy PTI-28, PIT-36 oraz PIT-36L.

W zależności od kraju, w którym pełnione były obowiązki zawodowe, ulga abolicyjna może być naliczana metodą odliczania proporcjonalnego (dotyczy to m.in.: USA, Australii, Egiptu, Iranu,  Chile, Islandii, Holandii czy Gruzji) lub metodą wyłączenia z progresją (jak w przypadku umów zawartych z Chinami, Wielką Brytania, Niemcami, Austrią, Szwecją, Chorwacją, Czechami czy Włochami).

Warto również zaznaczyć, że do tej pory ulga abolicyjna była nielimitowana, jednak wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu to się zmienia. W rozliczeniu za rok 2021 nie może ona przekroczyć kwoty zmniejszającej podatek, czyli 1360 zł.

Ulga na Internet

Przysługuje ona osobom, które ponoszą realne koszty z tytułu opłacania rachunków za dostęp do sieci i rozliczają się na podstawie formularza PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Aby z niej skorzystać, konieczne jest więc przedłożenie faktur, na których widnieją dane osobowe podatnika oraz wysokość comiesięcznych opłat.

Należy jednak pamiętać, że ulga na Internet obowiązuje jedynie przez 2 lata z rzędu. Oznacza to, że  jest ona przeznaczona dla osób, które korzystają z  niej po raz pierwszy lub po raz pierwszy zrobiły to w ubiegłym roku. Konieczne jest zachowanie ciągłości.

Ulga na Internet pozwala na odliczenie części lub całości poniesionych kosztów przyłączenia i korzystania z sieci, pod warunkiem, że nie są one wyższe 760 zł rocznie.

Czytaj również: Co to jest ulga abolicyjna? Kto może z niej skorzystać?

Ulga dla krwiodawców

Honorowi Dawcy Krwi mogą liczyć na wiele przywilejów. Jednym z nich jest skierowana wyłącznie do nich ulga podatkowa. Jej wysokość uzależniona jest od ilości oddawanej krwi w roku, nie może jednak przekroczyć 6 proc. dochodu. Ulga przysługuje jedynie z tytułu darowizny (czyli bezpłatnego przekazania) krwi lub osocza. Jak czytamy na oficjalnej stronie

Stawka ekwiwalentu pieniężnego za 1 l. oddanej krwi wynosi 130 zł.

Ulga rehabilitacyjna (na leki)

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym (posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupę inwalidzką) oraz ich opiekunom, ponoszącym wydatki z tytułu sprawowania opieki, pod warunkiem, że  roczny dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza 14 000 zł.

Pozwala ona na odliczenie od podatku kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, koniecznością zakupu leków, środków higienicznych, a także dojazdów do placówek służby zdrowia czy na turnusy rehabilitacyjne. Wliczają się w nią również koszty adaptacji mieszkania czy samochodu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także domowej opieki pielęgniarskiej, usług tłumacza migowego czy szkolenia psa przewodnika.

Do ulgi rehabilitacyjnej zaliczają się wydatki nielimitowane oraz limitowane. Te pierwsze można odliczyć od podatku w całości, drugie natomiast jedynie do określonej kwoty.

Ulga rehabilitacyjna może dotyczyć również leków, pod warunkiem, że lekarz zaleci ich stale lub czasowe przyjmowanie. Dotyczy to jednak tylko tych środków farmakologicznych, które zostały zawarte w treści ustawy z dn. 6 września 2001 r.

Aby odliczyć wszystkie wymienione powyżej ulgi podatkowe 2021, konieczne jest wypełnienie formularza PIT O i dodania go do zeznania podatkowego.

Czytaj również:

Jak łatwo zaoszczędzić? Proste triki

500 Plus - ważne zmiany w programie

***

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy