Reklama

Czego nie powinniśmy robić sąsiadom i za co grozi mandat

Powiedzenie „wolnoć Tomku w swoim domku” to fałsz, bo wiele zachowań może skutkować grzywną...

Rozpalanie grilla na balkonie

Przepisy nie zabraniają wprost rozpalania grilla na tarasie, balkonie. Ale często taki zakaz znajduje się w regulaminach spółdzielni mieszkaniowych. Wielu osobom unoszący się znad grilla dym i zapachy przeszkadzają. Jeśli sąsiedzi wezwą straż miejską lub policję, służby te mogą zakwalifikować posługiwanie się otwartym ogniem jako zagrożenie pożarowe, co jest wykroczeniem, za które grozi mandat do 500 zł. art. 82 § 1 pkt 1 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.)

Urządzanie głośnych imprez

Reklama

Puszczanie głośnej muzyki, krzyki, trzaskanie drzwiami są wykroczeniem nie tylko w czasie ciszy nocnej, ale również podczas dnia. art. 51 par. 1 Kodeksu wykroczeń. Jeśli sąsiedzi zadzwonią po policję lub straż miejską, możemy dostać mandat w wysokości do 500 zł. Wspólnota mieszkaniowa nie może ukarać mandatem uciążliwego mieszkańca. Może tylko wezwać służby lub w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Głośne odgłosy związane z remontem nie powinny być uznane za zakłócanie porządku, bo nie noszą znamion "wybryku", o czym jest mowa w przepisie. Ale nie znaczy to, że możemy np. wiercić po godz. 22. Trzeba przestrzegać dobrych obyczajów, uprzedzić sąsiadów o remoncie i zapewnić, że zostanie skończony jak najszybciej.

Wyrzucanie jedzenia, śmieci przez balkon

Kości czy chleb do dokarmiania ptaków są m.in. pożywką dla szczurów. Administratorzy domów zakazują w regulaminach wyrzucania odpadków przez okno, a według Kodeksu wykroczeń jest to zakłócanie porządku. Można za to dostać mandat do 500 zł. art. 51 par. 1, a także art. 75 par. 1 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.)

Trzepanie dywanów na balkonie

Wspólnoty zakazują trzepania dywanów w regulaminach, ale takie działanie "podpada" też pod Kodeks wykroczeń. Przepisy mówią, że "kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca (...), podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany". art. 75. par. 1 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.)

Parkowanie samochodu na trawniku

Straż miejska lub policja mogą stwierdzić, że skutkiem takiego postoju jest zniszczenie lub uszkodzenie roślinności, i ukarać nas mandatem nawet w wysokości do 1000 zł. Nieprawidłowy postój pojazdu na terenie zielonym przeznaczonym do użytku publicznego to wykroczenie. z art. 144 par. 1 Kodeksu wykroczeń.

Palenie śmieci, liści i gałęzi w ogródku lub na działce

Zarówno palenie śmieci w ogródku, jak i w swoim piecu może skutkować mandatem od policji lub straży miejskiej. Palenie liści i gałęzi też jest zabronione. Osobom, które w ten sposób pozbywają się traw i liści, grozi mandat do 500 zł. Np. art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)

Zamykanie psa, który wyje

Większość gmin w przepisach zobowiązuje właścicieli zwierząt do dołożenia starań, by były one jak najmniej uciążliwe. Sąsiedzi mogą zgłosić sprawę policji lub straży miejskiej. Za złamanie miejscowych przepisów można dostać mandat do 500 zł. Trzymanie psa w zamknięciu lub na łańcuchu powyżej 12 godzin jest uznawane za znęcanie się nad zwierzęciem, a za to grozi kara pozbawienia wolności. art. 35 ust. 1-1a ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.)

Dla wspólnego bezpieczeństwa

Zagracanie korytarza: Przepisy przeciwpożarowe zabraniają przechowywania rzeczy na korytarzach w budynkach wielorodzinnych, bo uznaje się je za drogi ewakuacyjne, które nie mogą być zwężane czy zastawiane przez jakiekolwiek przedmioty. Zakazane jest wystawianie na klatkę szafek, lodówek i domowych sprzętów oraz rowerów i wózków (poza wyznaczonymi miejscami czy wnękami). art. 82 par. 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.)

Świat kobiety
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy