Dodatkowe pieniądze do emerytury. Wystarczy donieść jeden papier

Każdy emeryt, który otrzymuje świadczenie z ZUS może być uprawniony do jednego z wielu dodatków i ekwiwalentów pieniężnych. Dodatkowe pieniądze mogą stać się mocnym wsparciem, szczególnie dla osób, których świadczenie jest skrajnie niskie. By starać się o dodatki, potrzebują tylko jednego dokumentu.

Cześć seniorów może liczyć na finansowe dodatki i ekwiwalenty
Cześć seniorów może liczyć na finansowe dodatki i ekwiwalenty 123RF/PICSEL

Jednym z takich bonusów jest np. ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Kto może się o niego starać?

Dodatkowe pieniądze do emerytury dla konkretnej grupy. Jak złożyć wniosek?

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługuje osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 roku i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych. W grupie tej są także:

  • wdowy
  • wdowcy 
  • sieroty mające ustalone prawo do renty rodzinnej. 

Aby otrzymać ten konkretny ekwiwalent, należy złożyć w ZUS-ie odpowiedni wniosek.

W podobny sposób przyznawany jest ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych. 

Jednym z dodatków, o który mogą starać się emeryci jest również ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych, czyli deputat węglowy. Przysługuje on także członkom rodziny byłego pracownika kolejowego, którzy pobierają po nim rentę rodzinną. Ten ekwiwalent również wypłacany jest na wniosek.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas