Jak zwiększyć przelew od fiskusa? Sprawdź, możesz skorzystać z tych ulg

Termin rozliczenia podatku zbliża się wielkimi krokami. Miliony Polaków przygotowują się więc do złożenia swoich zeznań podatkowych. Warto pamiętać, że zwrot podatku dochodowego może być naprawdę spory, jeśli skorzystamy z kilku popularnych ulg! Oto pięć prostych sposobów na większy przelew od fiskusa.

Korzystając z popularnych ulg możemy oszczędzić sporą sumę pieniędzy
Korzystając z popularnych ulg możemy oszczędzić sporą sumę pieniędzy 123RF/PICSEL

Ulgi na dzieci

Jednym ze sposobów na wyższy zwrot podatku jest ulga prorodzinna. Uzależniona jest ona od liczby dzieci i wynosi:

  • 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko (każde z osobna),
  • 2000,04 zł na trzecie dziecko,
  • 2700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Jeżeli z dochodów rodziców wynika niższy podatek do zapłaty niż kwota przysługującej ulgi na dziecko, to podatnik może skorzystać z tzw. dodatkowego zwrotu w ramach zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ulga na czwórkę i więcej dzieci, tzw. ulga dla rodzin 4+ polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby pracujące na etacie, jak i przedsiębiorcy.

Z ulgi skorzystać mogą również samotni rodzice, rozliczając się z dzieckiem lub dziećmi.

Ulga termomodernizacyjna

WAŻNE: W przypadku małżonków kwota ulgi podwaja się!

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Dobrym sposobem na zwiększenie kwoty podatku dochodowego do zwrotu jest wspólne rozliczenie małżonków. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla par, w których jedna osoba zarabia zdecydowanie mniej i nie przekracza kwoty wolnej od podatku lub nie posiada żadnych zarobków.

Na wspólne rozliczenie powinny zdecydować się także małżeństwa, w których dochody jednego małżonka wpadają w drugi próg podatkowy, a drugiego są niższe. 

Ulga na internet

Kolejnym rozwiązaniem jest skorzystanie z ulgi internetowej. Warto pamiętać, że umożliwia ona zmniejszenie wysokości podatku do zapłaty o kwotę zapłaconą z tytułu używania internetu - maksymalnie odliczyć można nawet 760 zł. W przypadku małżonków wysokość ulgi dubluje się.

WAŻNE: Niewykorzystana w danym roku kwota nie przechodzi na kolejny rok.

Z odliczenia mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Darowizny

Corocznemu odliczeniu od podatku podlegają także darowizny. Mogą je odliczyć osoby rozliczające się na zasadach ogólnych lub korzystające z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o darowizny na:

  • cele pożytku publicznego, 
  • cele kultu religijnego,
  • cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych,
  • szkoły i edukację zawodową,
  • kulturę i renowację zabytków,
  • cele krwiodawstwa.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas