Mija kluczowy termin opłacenia abonamentu RTV. Kara to 30-krotność opłaty

Na osobach posiadających telewizory oraz odbiorniki radiowe ciąży obowiązek zarejestrowania tych urządzeń i uiszczania abonamentu RTV. Opłaty należy dokonać z góry do 25 dnia miesiąca, o czym warto pamiętać, ponieważ za zwłokę w płatnościach zostają naliczone odsetki podatkowe.

Nie zapłaciłeś abonamentu RTV w terminie? Kara może być wysoka
Nie zapłaciłeś abonamentu RTV w terminie? Kara może być wysoka123RF/PICSEL

Ile wynosi opłata za abonament RTV w 2024 roku?

Wysokość opłat abonamentowych w 2024 r. została ustalona Rozporządzeniem KRRiT z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r.

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2024 r. wynoszą:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego - 8,70 zł za jeden miesiąc;
 • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego - 27,30 zł za jeden miesiąc.
Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca
Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiącaMarek BazakEast News

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2024 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę. Ponadto, przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wskazuje również, jaką zniżkę możemy otrzymać przy spełnieniu pewnych warunków w kontekście opłacania abonamentu.

za używanie odbiornika radiofonicznego:

 • 3 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
 • 4 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
 • 5 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
 • 10 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

 • 3 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
 • 4 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
 • 5 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
 • 10,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
Jeśli nie opłacimy abonamentu RTV w terminie, zostanie na nas nałożona kara finansowa, która wynosi 30-krotność opłaty abonamentowej
Jeśli nie opłacimy abonamentu RTV w terminie, zostanie na nas nałożona kara finansowa, która wynosi 30-krotność opłaty abonamentowejARKADIUSZ ZIOLEKEast News

Nie opłacasz w terminie abonamentu RTV? Czeka cię wysoka kara

Jak już wspomnieliśmy - opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Zapominalscy, którzy spóźnią się z przelewem, muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami związanymi z naliczeniem odsetek.

"Przy regulowaniu opłat abonamentowych z tytułu zadłużenia w opłatach abonamentowych, w placówce pocztowej zostaną naliczone odsetki podatkowe za zwłokę, a w przypadku wysłanego upomnienia dodatkowo koszty upomnienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej" - czytamy na stronie Poczty Polskiej.

Jeśli nie opłacimy abonamentu RTV w terminie, zostanie na nas nałożona kara finansowa, która wynosi 30-krotność opłaty abonamentowej. Skoro w 2024 r. opłata abonamentowa wynosi 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik oraz 27,30 zł za odbiornik telewizyjny lub radiofoniczny i telewizyjny, to kara wyniesie:

 • 261 zł w przypadku odbiornika radiowego;
 • 819 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego

"W przypadku nieregulowania opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym" - informuje Poczta Polska.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas