Narzekasz na drogi wywóz śmieci? Sprawdź, czy należy ci się ulga

Łukasz Piątek

Opracowanie Łukasz Piątek

Polacy narzekają na coraz częstsze podwyżki opłat za wywóz śmieci. I nie ma się czemu dziwić, ponieważ taki wydatek jest sporym obciążeniem domowego budżetu. Okazuje się, że część osób może być zwolniona z ponoszenia takich kosztów.

Kto może liczyć na zwolnienie z opłaty za wywóz śmieci?
Kto może liczyć na zwolnienie z opłaty za wywóz śmieci?123RF/PICSEL

Ile Polacy płacą za wywóz śmierci?

W ostatnich latach stawki za odbiór odpadów drastycznie wzrosły. Najbardziej odczuwają to mieszkańcy dużych miast - m.in. Warszawy, gdzie obecnie miesięczna opłata wynosi 85 zł od mieszkania oraz 107 zł w przypadku domu jednorodzinnego.

W Krakowie stawka od mieszkańca to 27 zł, w Poznaniu 25 zł i 28 zł, w zależności od liczby lokali na nieruchomości, we Wrocławiu opłata wynosi 41,24 zł za każdą osobę zamieszkującą w lokalu. Co ciekawe - w Gdyni od 1 stycznia br. miesięczna stawka jest niższa o 5 zł dla wszystkich gospodarstw domowych. Nowe stawki za odpady zbierane w sposób selektywny wynoszą tam obecnie:

 • dla gospodarstw domowych o powierzchni do 45 mkw. - opłata z 37 zł zmaleje do 32 zł,
 • dla gospodarstw domowych o powierzchni od 45 do 60 mkw. - opłata z 63 zł zmaleje do 58 zł,
 • dla gospodarstw domowych o powierzchni od 60 do 80 mkw. - opłata z 73 zł zmaleje do 68 zł,
 • dla gospodarstw domowych o powierzchni powyżej 80 mkw. - opłata z 90 zł zmaleje do 85 zł.
Od kilku lat stawki za wywóz śmieci rosną
Od kilku lat stawki za wywóz śmieci rosną123RF/PICSEL

Dla kogo ulgi i zwolnienia z opłat za śmieci?

Decyzję o częściowym lub całościowym zwolnieniu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości może podjąć rada gminy. Należy jednak pamiętać, że przepisy zwalniające z opłat mogą się różnić w zależności od samorządu.

Z opłaty za wywóz śmieci mogą być zwolnione gospodarstwa domowe, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł -w przypadku gospodarstw wieloosobowych lub 776 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących.

Wynika to bezpośrednio z ustawy o pomocy społecznej. I jak informuje Dziennik Gazeta Prawna - takie przepisy obowiązują od początku 2022 r., ale podlegają weryfikacji co 3 lata. To może oznaczać, że od przyszłego roku te kwoty będą wyższe.

Co ciekawe - w Gdyni obniżono kwotę za wywóz śmieci
Co ciekawe - w Gdyni obniżono kwotę za wywóz śmieci123RF/PICSEL

Dana gmina może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zwolnieniu kwoty z wywóz śmieci w przypadku rodzin wielodzietnych, spełniających warunki zapisane w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Trzeba jednak zaznaczyć, że gminy nie mają obowiązku stosowania zniżek lub zwalniania z opłat za śmieci.

Ustawa definiuje rodzinę wielodzietną jako rodzinę, w której rodzic, rodzice lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Jak informuje serwis Biznes Interia - w niektórych samorządach możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie z opłat na zasadzie objęcia programem osłonowym. W Warszawie taką możliwość mają osoby, które:

 • borykają się z niepełnosprawnością,
 • prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 • są seniorami po 65. roku życia,
 • nie pobierają dodatków mieszkaniowych,
 • osiągają niskie dochody (zgonie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie miasta, od 2022 roku limit dochodowy wynosi 1940 zł netto miesięcznie).
Decyzję o częściowym lub całościowym zwolnieniu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości może podjąć rada gminy
Decyzję o częściowym lub całościowym zwolnieniu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości może podjąć rada gminy123RF/PICSEL

Ponadto Biznes Interia informuje, że zwolnienie z opłat za śmieci można uzyskać, tylko wtedy jeśli spełniamy warunki określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwale swojej gminy. Zazwyczaj dotyczy to osób, które:

 • są objęte systemem pomocy społecznej lub świadczeniem pielęgnacyjnym,
 • posiadają niski dochód na osobę w rodzinie,
 • segregują odpady komunalne,
 • nie posiadają nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.  
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas