Reklama

Usunięcie tui z posesji może cię słono kosztować. W tym wypadku licz się z karą

Czy tuje można wyciąć bez pozwolenia? Przed przystąpieniem do tego zabiegu warto dokładnie przyjrzeć się zapisom prawa. Niedostosowanie się do obowiązujących reguł może bowiem skutkować karą pieniężną, która mocno nadszarpnie domowy budżet. Oto co mówią przepisy.

Jakie drzewo można wyciąć bez zezwolenia 2023?

Chęć wycięcia drzewa lub krzewu w ogrodzie powinna być poprzedzona zmierzeniem obwodu jego pnia na wysokości 5 cm nad ziemią. Tylko wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, do jakiego gatunku zalicza się rosnąca w naszym ogrodzie roślina. W przypadku krzewów mierzy się powierzchnię, jaką zajmuje.

Drzewo możemy bez przeszkód usunąć z posesji w momencie, kiedy obwód pnia nie przekracza:

Reklama

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zobacz również: Sąsiedzka "kość niezgody", czyli awantura o bluszcz. Sprawa może zakończyć się w sądzie

Kiedy nie trzeba zgłaszać wycinki drzew i krzewów?

Zgody nie potrzebujemy również na wycięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2, a także drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Pozwolenie nie jest konieczne również w przypadku drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, z wyjątkiem tych rosnących w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni publicznej.

Zezwolenie nie obowiązuje także w przypadku drzew lub krzewów, które złamały się lub wywróciły pod wpływem sił natury, jednak przed ich usunięciem musi obejrzeć je organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzając, że stanowią złom lub wywrot.

Jakie krzewy można wyciąć bez zezwolenia?

Zgodnie z definicją znajdującą się w Biuletynie Informacji Publicznej krzew jest "wieloletnią rośliną rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem". Chcąc usunąć krzew z posesji musimy być właścicielem terenu lub jego dzierżawcą - za zgodą właściciela.

Czy tuje można wyciąć bez pozwolenia?

Jak wynika z powyższych informacji, tuje mogą zostać wycięte bez pozwolenia. Wszystko jednak do momentu. Jeśli żywotnik zachodni osiągnie odpowiedzi rozmiar może zostać potraktowany przez urząd jako drzewo. Wówczas do ich usunięcia konieczne będzie posiadanie odpowiedniego zezwolenia. Podstawą usunięcia krzewu jest więc dokładne sprawdzenie jego wielkości.

Zobacz również: Coś podgryza tuje w ogrodzie? Włóż do nory, a szkodniki natychmiast się wyniosą

Jaka kara za usunięcie drzewa bez pozwolenia?

Kary za wycinkę drzew bez pozwolenia stanowią dwukrotną wartość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek obowiązujących na dany rok, podanych w obwieszczeniu Ministra Środowiska w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Co powinien zawierać wniosek o wycinkę drzew?

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów wydaje burmistrz, prezydent miasta lub wójt gminy. Chcąc dokonać tego zabiegu należy złożyć w odpowiednim urzędzie wniosek, w którym muszą znaleźć się informacje o:

  • danych osobowych wnioskodawcy,
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości,
  • nazwie gatunku rośliny,
  • obwodzie pnia rośliny,
  • powodzie chęci usunięcia rośliny.

Zobacz również: Koniecznie posadź pod tujami. Ożywisz ogród

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: tuje | wycięcie drzew | zezwolenie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy