Wycinka drzew w 2023 bez ograniczeń? Sprawdź nowe przepisy

Zanim zabierzemy się za samodzielną wycinkę drzew oraz krzewów, zacznijmy od zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza na początku nowego roku, który jest czasem wprowadzania licznych zmian w regulacjach prawnych. Jak w 2023 roku będzie wyglądała wycinka drzew na własnej działce? Okazuje się, że cały proces zostanie ułatwiony. Sprawdź, czego można się spodziewać.

W 2023 roku zostaną wprowadzone zmiany do ustawy regulującej wycinkę drzew i krzewów
W 2023 roku zostaną wprowadzone zmiany do ustawy regulującej wycinkę drzew i krzewów123RF/PICSEL

 • Celem dla urzędów na 2023 rok jest rozwijanie procesu cyfryzacji. Dotyczy to także składania wniosków o wycinkę drzew przez Internet.
 • Nawet jeśli drzewo lub krzew nie podlega konieczności złożenia wniosku o wycinkę, naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy w jego pobliżu nie bytują zwierzęta lub nie rosną rośliny objęte ochroną.
 • Bez pozwolenia wytniemy z posesji drzewa oraz krzewy gatunków obcych - ich aktualny wykaz prowadzony jest przez ministra właściwego ds. środowiska.

Urzędowe ułatwienia - wniosek w formie online

Dokładnie 26 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, która zmienia dotychczasowo obowiązujące ustawy dotyczące procedur administracyjnych dla obywateli oraz przedsiębiorców (Dz.U.poz.2185). Zakłada ona, że od dnia 27 stycznia 2023 roku gminy będą zobowiązane przyjąć wszystkie wnioski związane z wycinką drzew również drogą internetową.

Ministerstwo Klimatu oraz Środowiska zapowiada także ujednolicenie dostępnych obecnie wniosków. Oznacza to, że forma papierowa oraz online będą funkcjonowały równolegle, a każda osoba starająca się o wycinkę drzewa lub krzewu będzie mogła samodzielnie wybrać, z której skorzystać. Obecnie w Sejmie trwają także prace nad projektem nowej ustawy, która miałby usprawnić oraz przyspieszyć całą procedurę usunięcia drzewa z własnej posesji - bez barier prawnych oraz administracyjnych.

Kto składa wniosek, a kto wydaje pozwolenie na wycięcie?

Wniosek o pozwolenie na wycięcie drzewa składa właściciel nieruchomości
Wniosek o pozwolenie na wycięcie drzewa składa właściciel nieruchomości123RF/PICSEL

Styczniowe zmiany nie zapowiadają różnic w wypełnianiu wniosków o wycinkę. Nadal taki dokument mogą złożyć:

 • właściciele nieruchomości,
 • dzierżawcy oraz najemcy - za zgodą właściciela,
 • właściciele urządzeń odprowadzających gaz, parę oraz płyny i energię elektryczną - tylko w sytuacji, gdy drzewo lub krzew zagraża funkcjonowaniu sprzętów.

Po osobistym lub internetowym złożeniu wniosku, zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu wyda wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warto wiedzieć, że od dnia wpłynięcia pisma pracownik urzędu gminy ma obecnie 21 dni na przeprowadzenie oględzin oraz sporządzenie odpowiedniego protokołu. W kolejnym kroku samorząd sprawdzi, czy nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia wycinki - ma na to 14 dni.

Jeśli po upływie dwóch tygodni nie otrzymamy odpowiedzi, możemy przyjąć to za zgodę na wycięcie rośliny z posesji. Sprawa ma się nieco inaczej w przypadku wycinki drzewa rosnącego na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków. W takiej sytuacji potrzebujemy uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia? - aktualizacja

Obecnie obowiązują przepisy dotyczące wycinki drzew, które są regulowane przez nowelizację ustawy o ochronie przyrody z 17 czerwca 2017 roku. Wycinając drzewo na własnej działce na cele niezwiązane z prowadzeniem własności gospodarczej, należy zgłosić to do odpowiedniego urzędu. Za niewypełnienie tego obowiązku, właścicielowi grozi wysoka kara pieniężna. Jednak bez pozwolenia można wyciąć drzewa, których pień na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm - w przypadku klonu srebrzystego, topoli, wierzby oraz klonu jesionolistnego;
 • 65 cm - w przypadku platanu klonolistnego, robinii akacjowej oraz kasztanowca zwyczajnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków.

Podczas prac nad projektem nowej ustawy proponowane było rozwiązanie, by zwiększyć limit obwodu pnia drzewa na wysokości 5 cm o 20 cm w stosunku do aktualnie obowiązujących wymiarów. Jednak w środę 25 stycznia 2023 roku w Sejmie podczas II czytania projektu ustawy o zmianie ustaw w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych posłowie zgłosili szereg poprawek, którymi zajęła się Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji.

Dziennik Gazeta Prawna podaje: "Wśród przyjętych przez komisję poprawek znalazła się propozycja wykreślenia zapisów, których celem miało być ułatwienie wycinki drzew na prywatnych posesjach poprzez zwiększenie limitu obwodu pnia drzewa, powyżej którego potrzebna jest urzędnicza zgoda na wycinkę i skrócenie terminów reakcji urzędów na wniosek o wycinkę."

Nie będzie więc większego limitu obwodu pnia drzewa, które można byłoby wyciąć bez pozwolenia.

Zgłaszać ani prosić o pozwolenie nie potrzebujemy, gdy chcemy wyciąć:

 • krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25m2;
 • rośliny zakłócające zmianę gruntów nieużytkowych w tereny rolnicze;
 • obce gatunki drzew i krzewów, w tym m.in. bożodrzew gruczołowaty.

Przyspieszenie procedury wycinki 2023

Pozwolenie na wycięcie drzewa wydaje wójt, burmistrz lub prezydent
Pozwolenie na wycięcie drzewa wydaje wójt, burmistrz lub prezydent123RF/PICSEL

Co zmieni się w nowych przepisach? Najważniejszą różnicę zauważymy w skróceniu terminu na dokonanie oględzin z 21 do 14 dni. Urzędnicy będą mogli wnieść sprzeciw nie w ciągu 14 dni, a jedynie 7. Nowelizacja zakłada wprowadzenie 14-dniowego terminu na odwołanie się od sprzeciwu ze strony organu decyzyjnego.

Sprawdź również:

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas