Reklama

Reklama

Wypoczynek bez niespodzianek

Przed wyjazdem na wczasy warto się upewnić, gdzie możemy się zgłosić, gdy zachorujemy. I do jakich usług mamy prawo bezpłatnie.

Wakacje z europejską kartą ubezpieczeniową

Wyjeżdżam na wakacje na Kretę. Słyszałam, że powinnam mieć ze sobą specjalną kartę EKUZ. Co to takiego? Gdzie ją wyrobić?

Krystyna z Chodzieży

Aby dostać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie w oddziale wojewódzkim lub delegaturze NFZ, właściwej dla naszego miejsca zamieszkania. I dołączyć: ostatni RMUA albo dowód wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne czy zaświadczenie z KRUS, ostatni odcinek renty lub emerytury. Gdy zamierzamy podróżować z dzieckiem, trzeba wyrobić kartę także dla niego. EKUZ zwykle otrzymuje się od ręki. Karta ważna jest od 2 miesięcy do pół roku. Tylko emeryci i renciści dostają ją na 5 lat. Uprawnia ona do korzystania z opieki medycznej w tych szpitalach i przychodniach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia (na Krecie jest to IKA - odpowiednik naszego NFZ). Kartę trzeba okazać przed wizytą, w rejestracji.

Reklama

Podstawa prawna: art. 51 ust. z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz odpowiednie akty wykonawcze

Kiedy przydaje się polisa zdrowotna?

Wybieram się z przyjaciółmi na Krym, poza Unię. Czy warto się przed wyjazdem specjalnie ubezpieczyć?

Iza z Łodzi

Gdyby jechała pani na zorganizowaną wycieczkę, o ubezpieczenie zadbałoby biuro podróży. A tak musi pani sama się o nie zatroszczyć. Radzę wykupić dobrą polisę zdrowotną. Przed podpisaniem należy sprawdzić, co obejmuje i do jakiej sumy ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia, kiedy wypłaca pieniądze (w trakcie pobytu za granicą, w kraju), czy trzeba korzystać z pomocy placówki medycznej wskazanej przez ubezpieczyciela, czy też można wybrać sobie lekarza.

Podstawa prawna: art. 353 Kodeksu Cywilnego

Powrót pacjenta do domu

Kiedy można się domagać przewiezienia za darmo chorego ze szpitala do domu? Co się należy w ramach ubezpieczenia?

Urszula z Wyszkowa

To zależy od rodzaju schorzenia i stanu pacjenta. W Polsce transport może być bezpłatny, częściowo odpłatny lub płatny w 100 proc. Przejazd (za darmo) karetką do domu po zakończeniu leczenia przysługuje tylko osobie, która nie jest w stanie samodzielnie się poruszać i korzystać ze środków transportu publicznego. O tym, czy trzeba płacić, decyduje lekarz w szpitalu. Bezpłatny transport chorego z Europy też stanowi problem, np. posiadanie EKUZ do tego nie uprawnia. Jeśli trzeba przewieźć do kraju osobę, która na terenie UE np. uległa wypadkowi, decyduje NFZ.

Podstawa prawna: art. 41 ust. z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporz. min. zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Refundacja leczenia za grannicą

Nie pomyślałam na czas o karcie EKUZ, co się stanie, gdy trafię do lekarza? Będę musiała płacić za wizytę?

Ewa z Iłży

Niestety, bez karty zostanie pani potraktowana tak, jak pacjent nieubezpieczony i zmuszona do pokrycia kosztów leczenia z własnej kieszeni. W Polsce można się starać się o ich zwrot - dotyczy to jednak wyłącznie krajów zrzeszonych w UE i EFTA (na stronie: nfz.gov.pl znajdują się informacje, jakie to są państwa). Trzeba się zgłosić do Wydziału Współpracy Międzynarodowej w swoim oddziale NFZ. Składa się tam wniosek o refundację oraz oryginały rachunków na kwoty, które pani zapłaciła w poradni, szpitalu, aptece. Muszą zawierać dane osobowe chorego. Potrzebna będzie też dokumentacja medyczna (warto mieć jej ksero) i dowód ubezpieczenia. To NFZ załatwia formalności i gdy decyzja jest pozytywna, wypłaca pieniądze. Nie można liczyć na pełny zwrot kosztów, bo rozliczenie odbywa się na zasadach funkcjonujących w kraju, w którym pacjent przebywał, a w wielu z nich chory dopłaca jakieś sumy do leczenia.

Podst. pr.: rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kw. 2004 r., rozporz. PE i R (WE) nr 987/2009 z 16 lut. 2009 r. oraz ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej i akty wykonawcze

Co robić, gdy nie mamy przy sobie dokumentów

Jak mogę udowodnić, że jestem uprawniona do bezpłatnej wizyty w przychodni na terenie innego niż mój oddziału NFZ?

Krystyna z Pułtuska

W przychodni trzeba złożyć pisemne oświadczenie, że jest się ubezpieczonym. Powinno zawierać imię, nazwisko oraz numer PESEL, potrzebny do sprawdzenia naszych danych w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Podajemy też adres zamieszkania i nazwę NFZ, do którego należymy. Dokument z nr. PESEL, np. dowód osobisty, druk RMUA, legitymację emeryta trzeba przedstawić w ciągu 7 dni, a gdy zostaniemy zatrzymani w szpitalu - w ciągu 30 dni. Kopie dokumentów można wysłać faksem lub listem poleconym.

Podstawa prawna: art. 50 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz odpowiednie akty wykonawcze

Wizyta w prywatnej przychodni

Wybieram się do Włoch. Czy mogę skorzystać z pomocy dentysty z prywatnego gabinetu i mieć nadzieję, że wydane pieniądze jakoś w Polsce odzyskam?

Irena z Kielc

Nie ma szans na zwrot pieniędzy wydanych w prywatnych gabinetach. Warto pamiętać, że w wielu krajach publiczna służba zdrowia też pobiera pewne opłaty za usługi od osób ubezpieczonych. Np. na stronie internetowej NFZ można przeczytać, gdzie i za co dodatkowo się płaci. Przed wyjazdem na urlop warto sprawdzić, na jakich zasadach w danym kraju udzielana jest pomoc medyczna, z jakich placówek najlepiej korzystać i dokąd zgłosić się w przypadku zdarzeń nagłych.

Podst. praw.: rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kw. 2004 r., rozporz. PE i R (WE) nr 987/2009 z 16 lut. 2009 r. oraz ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej i akty wykonawcze


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje