ZUS obniża emeryturę. Kto otrzyma mniej pieniędzy?

Wysokość przyszłej emerytury zależna jest od wielu czynników, takich jak staż pracy, zgromadzone środki czy czas średniego dalszego trwania życia. Nie wszyscy pamiętają jednak, że spore znaczenie ma także łączny okres przebywania na zwolnieniach lekarskich. Przedłużające się L4 mogą bowiem znacznie obniżyć przyszłe świadczenie!

Okres zwolnienia lekarskiego nie jest okresem składkowym i jeśli jest długi, może znacznie obniżyć przyszłe świadczenie
Okres zwolnienia lekarskiego nie jest okresem składkowym i jeśli jest długi, może znacznie obniżyć przyszłe świadczenie 123RF/PICSEL

L4, czyli zwolnienie lekarskie to inaczej zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych, której przyczyną jest choroba. Zwolnienie lekarskie wystawia lekarz, który musi wcześniej zbadać pacjenta i postawić diagnozę. Kłopoty ze zdrowiem mogą dotyczyć zarówno przypadłości fizycznych (np. grypa), jak i psychicznych. Warto pamiętać, że po pandemii coronavirusa popularne stały się teleporady, podczas których również możliwe jest otrzymanie zwolnienia lekarskiego.

Historia zwolnień lekarskich jest różna u wszystkich pracowników. Zdarzają się tacy, którzy nie byli na chorobowym ani razu, inni sięgali po zwolnienia bardzo często. ZUS przypomina jednak, że częste i długie przebywanie na zwolnieniu lekarskim może mieć znaczny wpływ na przyszłą emeryturę!

ZUS obniża emerytury. Stracą osoby przebywające na zwolnieniach

Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim otrzymuje zasiłek chorobowy, który wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie wszyscy pamiętają jednak, że w tym czasie nie są pobierane składki na ubezpieczenie emerytalne. Pracownik korzystający często z chorobowego zgromadzi więc na swoim subkoncie zdecydowanie mniejszą kwotę, niż ten, który rzadko przebywa na zwolnieniu. Niestety, oznacza to niższą emeryturę w przyszłości, bo ZUS skrupulatnie kontroluje wszystkich pracowników.

Dlaczego zwolnienia lekarskie obniżają emeryturę?

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego
  • środków zapisanych na subkoncie
  • średniego dalszego trwania życia.

Przy obliczaniu emerytury istotny jest również podział na okresy składkowe i nieskładkowe. Okres składkowy to ten, podczas którego na subkoncie ZUS gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, a okres nieskładkowy (choć jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury) to czas, podczas którego na subkoncie pracownika nie są gromadzone żadne składki.

Okresem nieskładkowym są:

  • okresy pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego
  • okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
  • okresy pobierania świadczenia przedemerytalnego
  • okresy pobierania urlopu wychowawczego
  • okresy pobierania urlopów bezpłatnych
  • okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. 
  • okres studiowania na uczelni wyższej. 

Okres zwolnienia lekarskiego, pobierania zasiłku chorobowego oraz renty z tytułu niezdolności do pracy nie jest więc okresem składkowym i jeśli jest wyjątkowo długi, może znacznie obniżyć przyszłe świadczenie.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas