Reklama

Ćwiczenia oczu na… poprawę równowagi

Ćwiczenia poszerzą pole widzenia i poprawią zmysł równowagi.

Wykonuj je codziennie, np. przed telewizorem, podczas przerwy na reklamy.

1. Usiądź prosto. Nie ruszając głową skieruj wzrok w górę, a następnie w dół. Powtórz ćwiczenie pięć razy.

2. Powoli wykonuj obroty, zataczając koło, gałkami ocznymi, pięć razy w prawą i pięć w lewą stronę.

3. Spojrzyj po skosie w prawo w dół i w lewo w dół. Powtórz pięć razy. Wykonaj ćwiczenie patrząc po skosie w górę.


100 rad
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama