Reklama

Reklama

Nadzieja dla chorych na raka piersi

Podczas odbywającej się w dn. 21-25 września br. w Kopenhadze konferencji ECCO12 - the European Cancer Conference, zorganizowanej przez Federation of European Cancer Societies, ogłoszono wyniki badań porównawczych dwóch preparatów stosowanych w terapii raka piersi: docetaksel (D) oraz paclitaxel (P).

Po raz kolejny wskazano na wyższą skuteczność chemioterapii opartej na docetakselu w stosunku do schematów opartych na antracyklinach.

Reklama

Stwierdzono, iż w grupie pacjentek leczonych docetakselem osiągnięto lepsze wyniki: niemal dwa razy więcej pacjentek odpowiedziało pozytywnie na terapię, ryzyko nawrotu choroby zmalało o ponad 58%, zaś prawdopodobieństwo zgonu z powodu nowotworu było w tej grupie ponad 20% niższe.

Przedmiotem badań było porównanie nowoczesnych leków w leczeniu raka piersi. Efektem jest zestawienie wyników chemioterapii u pacjentek, które były już wcześniej poddawane przynajmniej raz chemioterapii antracyklinami. Badanie prowadzono w okresie 1994 - 2001 na losowo dobranej grupie 449 kobiet w kilkunastu ośrodkach akademickich w USA. W jednej grupie zastosowano chemioterapię opartą na paclitaxelu, w drugiej - chemioterapię opartą na docetakselu.

Analiza badania wskazuje, że w terapii docetakselem osiągnięto lepsze wyniki. Najistotniejszym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonego badania, jest znaczące przedłużenie średniego czasu przeżycia pacjentek z 12,7 do 15,4 miesiąca. Ponadto u kobiet, które otrzymywały docetaksel, średni czas do progresji choroby (TTP) wydłużył się z 3,6 do 5,7 miesiąca. Także tzw. całkowity odsetek odpowiedzi (ORR), czyli ilość pacjentek pozytywnie reagujących na leczenie, był znacznie wyższy dla pacjentek leczonych docetakselem i wynosił 37,4%, podczas gdy dla grupy leczonej paclitaxelem wyniósł 26,4%.

Docetaksel to lek z grupy taksanów - wprowadzonych w ostatnich latach, najskuteczniejszych jak dotąd, leków na raka piersi. Znany pod nazwą "Taxotere", jako jedyny został zarejestrowany zarówno w Polsce, jak i w USA i Unii Europejskiej w leczeniu pierwszego rzutu raka piersi miejscowo zaawansowanego, a także w przypadku przerzutów. Pozwala na uzyskanie remisji nowotworu nawet u chorych z przerzutami do wątroby i nowotworem opornym na standardowe leki z grupy antracyklin.

Oprócz zastosowania klinicznego "Taxotere" w raku piersi i niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC) prowadzi się obecnie szeroko zakrojone badania kliniczne nad bezpieczeństwem i skutecznością preparatu w raku stercza, jajnika, głowy, szyi i żołądka.

W Polsce docetakselem leczonych jest 5 proc. pacjentek cierpiących na raka piersi. Preparat paclitaxel stosowany jest u wszystkich chorych na nowotwór jajnika.

Polska należy do krajów o średniej zachorowalności na nowotwory złośliwe piersi na świecie. Corocznie rejestruje się w Polsce blisko 10 000 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe piersi i liczba ta stale rośnie (9681 w 1996 r.), podobnie jak liczba zgonów (4738 w 1996 r.).

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce; na chorobę tę zapada w Polsce jedna na 12 kobiet. Udział nowotworów złośliwych piersi w ogólnej liczbie nowotworów złośliwych u kobiet stale rośnie; w 1963 r. stanowiły one odpowiednio 12,7%, natomiast w 1996 r. 19% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet. Podobnie wzrasta liczba zgonów z powodu tych nowotworów, z 9,0% w 1963 r. do 14,1% w 1996 r.

Dowiedz się więcej na temat: nowotwory | Piersi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje