Reklama

Reklama

500 zł od ZUS dla wybranej grupy. Nie każdy o tym wie

Jak uzyskać dodatkowe 500 zł od ZUS? Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznawane jest od miesiąca, w którym spełni się wymagane warunki. Kto może starać się o takie świadczenie? Czy 500 plus dla seniora należy się tylko seniorom? Jakie są potrzebne orzeczenia?

Orzeczenie do ZUS. Dokumenty potrzebne do otrzymania 500 plus dla seniora

Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, trzeba spełnić konkretne warunki. Podobnie, jak przy innych świadczeniach należy złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Można zrobić to w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przesłać pocztą lub elektronicznie poprzez platformę usług elektronicznych ZUS. Dokument może złożyć w imieniu zainteresowanego opiekun faktyczny czy też pełnomocnik. 

Do wniosku należy także dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów - jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo. 

Reklama

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji

Czytaj również: Dobre wiadomości dla emerytów. Dodatkowe pieniądze już wiosną!

Co jeśli nie mam orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Jak informuje ZUS, jeśli nie masz orzeczenia albo upłynął okres, na które zostało ono wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz - jeśli posiadasz - dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.:

  • kartę badania profilaktycznego,
  • dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Jeśli posiadasz - dołącz także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dla kogo 500 zł? Komu przysługuje świadczenie uzupełniające? 

ZUS dokładnie wyjaśnia, komu przysługują dodatkowe pieniądze w ramach świadczenia uzupełniającego. Jest kilka warunków, których należy spełnić:

  • mieć miejsce zamieszkania w Polsce
  • mieć polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
  • mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA)

Potocznie nazywane 500 plus dla seniorów, należy się również osobom młodszym (które ukończyły 18 lat) i nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. - Niezdolność ta musi zostać stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji) - tłumaczą pracownicy ZUS. 

Sprawdź także: Rekordowe podwyżki. Ci emeryci zyskają najwięcej

Kolejna grupa, która może liczyć na wsparcie, to osoby, które nie są uprawnione do emerytury ani renty. Nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń). Nie są też uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych albo są uprawnione do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł. 

Kto nie otrzyma świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności.  Tutaj jedna jest jeden wyjątek. Dotyczy osób, które odbywają karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 


* źródło: ZUS 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emeryci | ZUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy