Reklama

Reklama

Abonament RTV: Posiadasz taką legitymację? Możesz oszczędzić nawet 300 zł!

Abonament RTV w 2023 roku będzie droższy. Wynika to z nowego cennika opublikowanego przez Pocztę Polską. W 2022 roku opłaty wynosiły miesięcznie: 7,50 zł za radioodbiornik i 24,50 za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny, a w 2023 r. będą to nieco wyższe kwoty. Są jednak osoby, których zmiany w cenniku nie dotyczą, są bowiem zwolnione od opłat abonamentowych. Lista nie jest długa

Abonament RTV 2023 - podwyżka

Ile trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2023 roku? Na stronie Poczty Polskiej można już znaleźć nowy cennik z opłatami. Abonament RTV w 2023 roku będzie droższy niż w 2022 r. Przypomnijmy. W tym roku opłaty te wynosiły - 7,50 zł za jeden miesiąc za radioodbiornik i 24,50 za jeden miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny. W 2023 roku będą się one przestawiać następująco: 

Reklama

  • 8,70 zł  za 1 miesiąc za radioodbiornik, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł
  • 27,30 zł  za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł. 

Oczywiście, jak co roku przestawiono także możliwości skorzystania ze zniżek. Jedną z nich jest np. oferta skierowana do użytkowników odbiorników, którzy zdecydują się na wpłatę do 25 stycznia 2023 r. za cały rok. Wtedy otrzymają 10-procentową zniżkę.

Sprawdź takżeTrwają kontrole opłat RTV. Jesteś w tej grupie? Spodziewaj się wizyty

Nie muszą płacić abonamentu RTV

Zmiany w cenniku abonamentu RTV nie dotyczą osób, które znajdują się na liście zwolnionych od opłat abonamentowych. Kto nie musi płacić?  

Z opłat abonamentowych zwolnione są osoby: 

  • osoby, co do których orzeczono o:
  1. zaliczeniu do I grupy inwalidów 
  2. całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2021.291 t.j.) 
  3. znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j.) lub d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2021.266 t.j.) 
  • osoby, które ukończyły 75 lat 
  • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS, lub innego organu emerytalno-rentowego decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)

Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat za abonament RTV

Każda z wymienionych osób, która znalazła się na liście zwolnionych z opłat abonamentu RTV, musi dostarczyć odpowiednie dokumenty. Są to w pierwszym wskazanym wyżej przypadku: oorzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego. 

W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL. 

*Szczegółowy wykaz dokomentów niezbędnych do uzyskania zwolnienia z płacenia abonamentu RTV znajdziecie na stronie Poczty Polskiej. 

Uprawnienie do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z płacenia abonamentu, trzeba spełnić pewne warunki. W placówce pocztowej należy przedstawić dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych, przedstawić także dowód osobisty oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL 

Jak czytamy na stronie Poczty Polskiej: "dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych jest oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych potwierdzony datownikiem placówki pocztowej". 

Czytaj także: Listonosz sprawdzi, czy mamy radio w aucie i czy płacimy za nie abonament

Od kiedy nie płaci się abonamentu RTV?

Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia. Co ważne, w przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres, będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłat w kolejnych miesiącach.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: abonament rtv

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy