Reklama

Dodatkowe 500 do budżetu co miesiąc. Nie każdy wie o tym świadczeniu

Wciąż mało kto wie o dodatku dla sierot zupełnych. Z tego świadczenia mogą skorzystać osoby, które pobierają rentę rodzinną i których rodzice nie żyją. Od marca tego roku wysokość dodatku wzrosła - obecnie wynosi ponad 500 złotych. Co zrobić, aby go otrzymać?

Czym jest dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej to dodatkowe świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą o nie ubiegać się wszystkie osoby, które nie mają rodziców i pobierają rentę rodzinną. Dodatek przysługuje również tym, którzy otrzymują rentę po zmarłej matce, a ich ojciec jest nieznany. 

Zobacz również: Trzy świadczenia od ZUS, o których mało kto wie. Sprawdź, czy należy ci się przydział

Reklama

Komu przysługuje renta rodzinna?

Najważniejszym warunkiem otrzymania świadczenia jest prawo do renty rodzinnej. Przysługuje ona uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci:

  • pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
  • miała przyznane prawo do emerytury lub spełniała warunki niezbędne do jej otrzymania,
  • miała przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do jej uzyskania,pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Zobacz również: Duże zmiany w wysokości renty rodzinnej w 2023 roku. Zobacz, ile możesz zyskać na waloryzacji

Dodatek dla sieroty zupełnej. Ile wynosi w 2023 roku?

Wysokość dodatku dla sierot zupełnych jest stała, jednak świadczenie podlega corocznej waloryzacji wraz z rentą rodzinną. W zeszłym roku dodatek dla sierot zupełnych wynosił dokładnie 481,97 złotych. Od marca 2023 roku jego wysokość wzrosła o ponad 70 złotych i obecnie wynosi 553,30 złotych miesięcznie.

Zobacz również: 300 plus dla wdów i wdowców. Kiedy nowe, dożywotnie świadczenie dla seniorów?

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać dodatek, osoby uprawnione muszą złożyć odpowiedni wniosek, a także dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Chodzi w szczególności o:

  • wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (Wniosek ERRD),
  • dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców,
  • dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Wyżej wymienione dokumenty możemy złożyć na dwa różne sposoby:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS,
  • za pomocą operatora pocztowego, czy też polskiego urzędu konsularnego.

Niezależnie od tego, którą metodę wybierzemy, warto pamiętać, że nie istnieje żaden konkretny termin składania wniosków, więc możemy zrobić to w dowolnym czasie. Rozpatrzeniem wniosków zajmie się organ rentowy właściwy dla miejsca zamieszkania danej osoby lub inna jednostka organizacyjna ZUS wyznaczona przez Prezesa Zakładu. Urzędnicy mają dokładnie 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli nasz wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, zawsze możemy bezpłatnie odwołać się od decyzji. 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: świadczenie | ZUS | dodatek dla sierot zupełnych
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy