Dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2023 roku. Nie przegap wymaganych wniosków

W przyszłym roku zapowiadana jest rekordowa waloryzacja emerytur. Oprócz tego emeryci mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci wielu przygotowanych dla nich dodatków. Wypłacana ma być również 13. i 14. emerytura. Sprawdź, jakie świadczenia przysługują emerytom w 2023 r. i ile można dzięki nim zyskać.

Emeryci będą mogli liczyć w 2023 na wiele dodatkowych świadczeń
Emeryci będą mogli liczyć w 2023 na wiele dodatkowych świadczeń123RF/PICSEL

Rekordowa waloryzacja w 2023

Pierwszą dobrą informacją dla seniorów jest to, że w nadchodzącym roku ma mieć miejsce rekordowa waloryzacja emerytur. Co prawda ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur poznamy dopiero w lutym 2023 r., jednak w październiku 2022 r. premier RP ogłosił decyzję rządu w sprawie wyższych emerytur dla seniorów w 2023 roku.

Z podanych przez rząd danych wynika, że od marca przyszłego roku, najniższa emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto. Dla porównania najniższa emerytura w 2022 r. to 1338,44 zł.

Oznacza to, że waloryzacja emerytur w 2023 r. wyniesie 13,8 proc. Oprócz tego planowane jest także przeprowadzenie waloryzacji kwotowo-procentowej. Będzie to oznaczało, że emerytury wzrosną o wskaźnik waloryzacji, ale równocześnie będą objęte gwarancją minimalnej podwyżki, której kwota to 250 zł.

13. emerytura 2023

To ustawowy roczny dodatek, który przyznawany jest wszystkim emerytom i rencistom, bez względu na wysokość ich podstawowego świadczenia.

Wypłata 13. emerytury następuje w kwietniu i nie trzeba o nią wnioskować, ponieważ jest wypłacana wszystkim uprawnionym. Minister Maląg zapowiedziała również, że  13. emerytura będzie wypłacana na poziomie minimalnej emerytury. Zgodnie z zapowiedziami najniższa emerytura ma wynosić w przyszłym roku 1588,44 zł brutto, co oznacza, że tyle samo otrzymają emeryci w ramach dodatkowego świadczenia.

14. emerytura 2023

14. emerytura dla seniorów
14. emerytura dla seniorów123RF/PICSEL

14-tka miała być świadczeniem jednorazowym, ale ma ona zostać wypłacona seniorom także w 2023 roku. Najniższa emerytura przyszłoroczna jest równocześnie maksymalną wysokością 14. emerytury.

W tym przypadku istotne jest kryterium dochodowe, ponieważ w nadchodzącym roku na wypłatę pełnej kwoty, będą mogły liczyć osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają wyższe świadczenie, czternastka będzie zmniejszana według zasady złotówki za złotówkę.

Według przypuszczeń ten dodatek do emerytury ma być wypłacony seniorom w sierpniu oraz we wrześniu 2023 roku Tak jak w przypadku 13. emerytury, tak i tutaj nie trzeba składać żadnego wniosku.

Czy będzie 15. emerytura w 2023?

Pomysł 15. emerytury co jakiś czas powraca i wielu seniorów zastanawia się, czy będą mogli liczyć na to dodatkowe świadczenie w 2023 roku.

Jednak minister rodziny i polityki społecznej poinformowała ostatnio, że nie trwają prace dotyczące wprowadzenia 15. emerytury.

Obecnie nie planuje się wypłaty 15. emerytury
Obecnie nie planuje się wypłaty 15. emerytury123RF/PICSEL

Zwrot podatku dla emerytów 2023

Oprócz tego emerytów czeka również zwrot podatku. Jest on wynikiem obniżenia stawek podatkowych z 17 na 12 proc.

Obniżka była stosowana już od lipca. Jednak seniorzy, którzy otrzymywali emeryturę wyższą niż 2500 zł brutto od stycznia do czerwca bieżącego roku, nadpłacali podatek, dlatego zostanie on im zwrócony w 2023. To jednorazowa wypłata, która najprawdopodobniej dotrze do seniorów w drugiej połowie przyszłego roku.

Emerytura honorowa

W momencie ukończenia 100 lat seniorzy nabywają prawo do otrzymywania comiesięcznego świadczenia honorowego. Nie jest ono niczym uwarunkowane poza wiekiem seniora, ponieważ każda osoba od setnego roku życia, może otrzymywać emeryturę honorową, niezależnie od innych dodatków, pobieranej emerytury lub renty.

Wysokość emerytury honorowej zmienia się co 12 miesięcy, a jej ustalona kwota obowiązuje od marca do końca lutego następnego roku. Obecnie wynosi ona 4994,79 zł brutto. Emerytura honorowa nie jest objęta waloryzacją.

Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci

Dodatek Mama 4 plus jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym przyznawanym od 2019 roku. To dodatek, który przyznawany jest za wychowanie dzieci i idącą za tym rezygnację z pracy lub jej niepodjęcie.

Wbrew pozorom przewidziany jest nie tylko dla matek, ponieważ o przyznanie go mogą się starać również ojcowie. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek. Maksymalna kwota tego dodatku równa jest najniższej emeryturze. Od 1 marca 2022 roku świadczenie wynosi 1338,44 zł brutto.

Przewidziano dodatek do emerytury związany z wychowaniem dzieci
Przewidziano dodatek do emerytury związany z wychowaniem dzieci123RF/PICSEL

200 plus dla seniora

Od 2022 roku wypłacany jest dodatek, który przeznaczony jest dla osób, które pełniły funkcje ratownicze: dla strażaków-ochotników i ratowników górskich. Wynosi on 200 zł i dołączany jest do emerytury każdego miesiąca. Przyznawany jest dożywotnie i nie jest regulowany wysokością pozostałych świadczeń.

O dodatek mogą ubiegać się kobiety 60+ po 20 latach czynnej służby w OSP oraz mężczyźni 65+, którzy przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych OSP, a także kobiety i mężczyźni, biorący udział w działaniach ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego.

500 plus dla seniora

To świadczenie, które przeznaczone jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z dodatku 500 plus dla seniora mogą korzystać osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75 roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny. Jednak z powodu tego, że najczęściej korzystają z niego seniorzy, nazywane jest potocznie "500 plus dla seniora".

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc. Jednak nie każdy emeryt będzie mógł jednak skorzystać z tego dodatkowego świadczenia, ponieważ jest ono warunkowane kryterium dochodowym. Miesięczny dochód osoby starającej się o ten dodatek, nie może wynosić więcej niż 1896,13 zł brutto. Podany próg dochodowy obowiązuje do końca lutego 2023 r., od 1 marca 2023 r. wzrośnie do 2157,80 zł.

Małżeństwo+

Małżeństwo plus jest jedynie pomysłem na dodatkowe świadczenie. Wedle założeń miałoby one przysługiwać małżeństwom, które mają co najmniej 40-letni staż, a wynosiłoby 500 złotych.

Jednak nic nie wskazuje na to, aby ten dodatek miał w najbliższej przyszłości wejść w życie.

Czy będzie dodatek dla małżeństw z długim stażem?
Czy będzie dodatek dla małżeństw z długim stażem?123RF/PICSEL

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów 75+

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje seniorom w dwóch przypadkach: całkowitej niezdolności do pracy lub gdy ukończą 75 lat.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, nie muszą składać wniosku, po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Z kolei osoby całkowicie niezdolne do pracy i egzystencji otrzymują dodatek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Od marca 2022 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego to 256,44 zł, jednak podlega on waloryzacji.

Inne dodatki, z których skorzystają emeryci

Oprócz dodatków typowo przeznaczonych dla emerytów seniorzy mogą skorzystać również z innych świadczeń dostępnych dla wszystkich. Należy do nich między innymi:

  • Dodatek gazowy 2023

W 2023 roku gospodarstwa domowe o najniższych dochodach będą mogły ubiegać się o dodatek gazowy. W przypadku dodatku obowiązuje próg dochodowy 2100 zł brutto w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego i 1500 zł brutto w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. Wysokość dodatku będzie równa wysokości podatku VAT na gaz w 2023 r.

Należy przypomnieć, że w tym roku w wyniku wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej VAT na gaz został obniżony do zera, ale od 2023 roku podatek powraca i będzie wynosił 23 proc. Wniosek należy złożyć w gminie w terminie do 30 dni od otrzymania faktury za gaz.

  • Dodatek energetyczny 2023

Od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku  można złożyć wniosek o dodatek energetyczny, jeśli głównym źródłem ciepła w domu jest energia elektryczna.

Dodatek wypłacany jest w kwocie 1000 zł dla gospodarstw domowych zużywającym do 5 MWh rocznie oraz 1500 zł dla zużywających więcej. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie deklaracji CEEB, co należało zrobić do 11 sierpnia 2022 r. Dodatek zostanie wypłacony do 31 marca 2023 r.

Jak powinna być dieta dla seniora?Newseria Lifestyle/informacja prasowa
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas