Dodatkowe pieniądze dla wybranej grupy emerytów. Wypłaci je ZUS

Wybrani emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze do emerytury. Osoby, które w przeszłości były pracownikami kolei, mają prawo do otrzymania deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Wypłacaniem odpowiednich środków zajmuje się ZUS. Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać pieniądze? Kto może się starać o ekwiwalent?

Wybrani emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Ich wypłatą zajmuje się ZUS
Wybrani emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Ich wypłatą zajmuje się ZUS123RF/PICSEL

Jesteś byłym pracownikiem kolei? Warto sprawdzić, czy przysługuje ci ekwiwalent pieniężny za prawo do bezpłatnego węgla (deputat węglowy).

Deputat węglowy: co to jest

Wybrani emeryci mogą się starać o ekwiwalent pieniężny za przysługujący im deputat węglowy
Wybrani emeryci mogą się starać o ekwiwalent pieniężny za przysługujący im deputat węglowyBartłomiej MagierowskiEast News

Deputat węglowy - jak wyjaśnia ZUS - to "część wynagrodzenia za pracę dostarczona w naturze". Jednostka może wypłacić byłym pracownikom kolei deputat węglowy w formie ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent stanowi równowartość pieniężną 1800 kilogramów węgla kamiennego rocznie.

Polacy wydają więcej podczas kryzysu? Efekt szminki i Lewandowskiego. „Zdanowicz pomiędzy wersami”INTERIA.PL

Deputat węglowy: komu przysługuje

Dodatkowe pieniądze dla konkretnej grupy emerytów. Wypłaci je ZUS
Dodatkowe pieniądze dla konkretnej grupy emerytów. Wypłaci je ZUS123RF/PICSEL

"Prawo do deputatu węglowego nie przysługuje emerytowi, jeżeli nie przysługiwało mu w okresie zatrudnienia, z tytułu którego powstało prawo do emerytury" - wyjaśnia ZUS.

O ekwiwalent pieniężny mogą się zatem starać pracownicy kolejowi, którzy korzystali z deputatu węglowego w trakcie zatrudnienia, a prawo do otrzymywania emerytury lub renty powstało z tytułu tego zatrudnienia.

Innymi słowy, jeśli były pracownik kolei w czasie pracy nie otrzymywał deputatu węglowego, po przejściu na emeryturę lub rentę nie ma uprawnień, by go uzyskać.

Co ważne, deputat węglowy przysługuje również członkom rodziny byłego pracownika kolejowego, którzy pobierają po nim rentę rodzinną.

Ile wynosi ekwiwalent za deputat węglowy?

Byli pracownicy kolei mogą liczyć na deputat węglowy w formie ekwiwalentu pieniężnego
Byli pracownicy kolei mogą liczyć na deputat węglowy w formie ekwiwalentu pieniężnegoZOFIA BAZAKEast News

Wysokość deputatu węglowego jest wyliczana na podstawie przeciętnej, średniorocznej ceny detalicznej 1000 kilogramów węgla kamiennego w roku poprzedzającym rok wypłaty ekwiwalentu. 

Przykładowo, w 2022 roku ekwiwalent dla byłych pracowników kolei wyniósł ok. 1224,88 zł. Cenę ogłasza do 20 stycznia każdego roku prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie.

- Korygujemy ją o przewidywany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na dany rok - przekazuje ZUS.

Wypłata deputatu odbywa się w dwóch terminach, wraz z rentą lub emeryturą:

  • marzec - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
  • wrzesień - za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

Emeryci lub renciści, którzy przebywają w domach pomocy społecznej otrzymują deputat wypłacany miesięcznie, wraz z wypłatą renty lub emerytury.

"W przypadku przyznania renty rodzinnej po emerycie lub renciście deputat z tytułu renty rodzinnej przysługuje po upływie okresu, za który został wypłacony zmarłemu" - informuje ZUS.

Wymagane dokumenty

Aby starać się o przyznanie ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy, konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

  • wniosek o ekwiwalent za kolejowy deputat węglowy,
  • dokument, który potwierdza uprawnienia do ekwiwalentu i określa, za jaki miesiąc został pobrany ostatni ekwiwalent.

Wniosek o ekwiwalent należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie prawa do renty lub emerytury. Jeśli dokument zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu określonych warunków, prawo do otrzymania ekwiwalentu będzie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Ekwiwalent za deputat węglowy. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego czy operatora pocztowego.

Rozpatrzeniem zajmuje się właściwy ze względu na miejsce zamieszkania organ rentowy lub jednostka organizacyjna ZUS.

Po analizie wniosku i dokumentacji, organ wydaje decyzję w terminie 30 dni.

"Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji" - informuje ZUS.

***

„Zdrowie na widelcu”: Polskie sushiPolsat Cafe
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas