Reklama

Reklama

Dożywotnie 500 plus. Na te pieniądze mogą liczyć tylko wybrani. Sprawdź, czy jesteś na liście

Dożywotnie 500 plus to dodatkowe świadczenie, które przysługuje tylko wybranym osobom. O dodatkowe pieniądze może się ubiegać również część seniorów. Aby otrzymać zastrzyk gotówki, trzeba złożyć odpowiedni wniosek i spełniać określone kryteria. Jeśli decyzja będzie pozytywna, takie wsparcie finansowe jest udzielane do końca życia.

  • Dożywotnie 500 plus to świadczenie uzupełniające, które mogą otrzymać osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
  • Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek
  • Osoby ubiegające się o dożywotnie 500 plus, muszą spełniać określone kryteria
  • Jeśli decyzja w sprawie przyznania świadczenia nie będzie dla nas satysfakcjonująca, możemy się od niej odwołać

Dożywotnie 500 plus to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.  Aby je otrzymać, trzeba spełnić wymagania określone przez ZUS. Zastrzyk gotówki mogą otrzymać określone osoby, w tym również seniorzy. Takie wsparcie finansowe jest udzielane do końca życia.

Reklama

Dożywotnie 500 plus - kto może otrzymać

500 zł jako dodatkowe świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie mają żadnych świadczeń socjalnych lub miesięczna wysokość pobieranych przez nich pieniędzy nie przekracza kwoty 1896,13 zł brutto.

Kto może się starać o dożywotnie 500 plus? Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom niesamodzielnym, w tym i emerytom. Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków. Dzięki temu pieniądze będą przyznawane dożywotnio.

Oto warunki, które musisz spełnić, aby otrzymać dożywotnie 500 plus:

  • ukończyłeś 18 lat,
  • jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji (stwierdzona np. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy),
  • nie jesteś uprawniony do emerytury i renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego czy świadczenia z zagranicznej instytucji ds. emerytalno-rentowych,
  • dodatkowe środki możesz otrzymać, jeśli jesteś uprawniony do emerytury, renty i innych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł,
  • twoim miejscem zamieszkania musi być Polska,
  • musisz mieć polskie obywatelstwo lub prawo pobytu, lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z krajów członkowskich UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce.

ZUS informuje, że przy ustalaniu kwoty 1896,13 zł nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznawanej dziecku, które stało się niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia. 

 Zobacz również: 500 plus już nie dla wszystkich? Rząd szykuje zmiany!

Kto nie otrzyma dożywotniego 500 plus?

Świadczenie uzupełniające, jakim jest dożywotnie 500 plus, nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa taką karę w systemie dozoru elektronicznego - wtedy może jej przysługiwać dodatkowe świadczenie.

Przeczytaj: Dodatek honorowy dla seniorów. Komu należy się 4,9 tys. zł od ZUS-u?

Wniosek o dożywotnie 500 plus - gdzie składać

Aby otrzymać dodatkowe 500 plus, musisz złożyć wniosek. Może to zrobić również w twoim imieniu pełnomocnik, opiekun czy przedstawiciel ustawowy. Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub przesłać go elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS, jak i znaleźć w salach obsługi klientów w placówkach.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, ewentualnie wydane przed 1 września 1997 roku przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów (jeśli nie upłynął czas, na jaki zostało określone inwalidztwo).

ZUS informuje, że jeśli posiada takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej, nie trzeba go dołączać. Oprócz tego - jeśli masz prawo do emerytury lub zagranicznej renty, musisz dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń.

Jeżeli nie masz orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął czas, na jaki zostało wydane, do wniosku załącz zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza. Jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, dołącz go do wniosku.

Zobacz również: Nawet 1150 zł ekstra do emerytury. Seniorze, pamiętaj o tych dodatkach!

Dożywotnie 500 plus - decyzja o przyznaniu świadczenia

ZUS informuje, że decyzja o przyznaniu dożywotniego 500 plus "zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania". Za taką okoliczność można uznać np. uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Nie przyznano ci dożywotniego 500 plus? Możesz się odwołać

Od decyzji w sprawie świadczenia można się odwołać. Odwołanie można wnieść do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych - właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić za pośrednictwem ZUS w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja staje się prawomocna i nie można jej zaskarżyć do sądu.

Odwołanie można złożyć na piśmie, zgłosić ustanie do protokołu w placówce ZUS lub wysłać pocztą. Odwołanie można złożyć również drogą elektroniczną, przez formularz POG.

***

Zobacz również:

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: finanse | świadczenia | dodatkowe 500+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy