Reklama

Urodziłeś się w latach 1948-1969? Sprawdź, czy przysługuje ci wcześniejsza emerytura

Osoby urodzone w latach 1948-1969 i pracujące w tzw. szczególnych warunkach mogą skorzystać w przejścia na wcześniejszą emeryturę. Które profesje kwalifikują się do otrzymania przyspieszonego świadczenia? Jakie formalności należy dopełnić? Wyjaśniamy.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, do otrzymania emerytury niezbędne jest osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy oraz wieku emerytalnego. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak szybsze skorzystanie z prawa do świadczenia. Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?

Czytaj również: Emerytów i rencistów czekają ważne zmiany

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych w latach 1948-1969 - zasady

Jak czytamy w "Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze", możliwość wcześniejszego zakończenia pracy i korzystania ze świadczenia emerytalnego przysługuje osobom urodzonym w okresie od 1948 do 1969 r., które:    

Reklama
  • posiadają dokument potwierdzający pracę w trudnych bądź szkodliwych warunkach,
  • osiągnęły wymagany staż pracy (zalicza się do niego zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe)

Podstawę do otrzymania wcześniejszej emerytury dla roczników 1948-1969 stanowi odpowiedni zapis w świadectwie pracy. Musi się tam znaleźć dokładna informacja o rodzaju pracy, a także okresie, w którym była ona wykonywana.

Sprawdź także: Czy emerytura po mężu należy się każdej wdowie?

Wcześniejsza emerytura 1948 - 1969 r. Jakie zawody?

Świadczenie to skierowane jest do osób zatrudnionych m.in. w sektorze:

  •  górnictwa,
  •  hutnictwa,
  •  energetyki,
  •  budownictwa,
  •  transportu i łączności,
  •  rolnictwa,
  •  leśnictwa

A także w służbie zdrowia, opiece społecznej i pożarnictwie oraz wielu gałęziach przemysłu, szczególnie gdy praca wiąże się z bezpośrednim kontaktem ze szkodliwymi substancjami (jak np. w przemyśle chemicznym, drzewnym, metalowym itp.). Na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć również pracownicy portów morskich oraz żeglugi powietrznej.

 

Komu nie przysługuje wcześniejsza emerytura 1948- 1969 r.?

Zdarzają się sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje, mimo osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Dzieje się tak np. gdy pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach w niepełnym wymiarze godzin (np. na ½ etatu).

 

Dodatkowo z przywileju tego mogą skorzystać jedynie osoby zatrudnione na umowie o pracę. Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych w latach 1948- 1969 nie przysługuje pracownikom na umowach cywilnoprawnym ani przedsiębiorcom. 

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.  

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 r. - dokumenty

Osoby starające się o przyspieszone prawo do świadczenia muszą dostarczyć do ZUS-u odpowiedni wniosek o emeryturę oraz dokumenty poświadczające pracę w trudnym bądź szkodliwym otoczeniu. Niezbędne będą świadectwa pracy, informacja o okresach składkowych i nieskładkowych czy zaświadczenia o okresach pobierania zasiłków. Jeśli pracownik był zatrudniony za granicą (w krajach UE lub EFTA), powinien dołączyć do wniosku odpowiednią dokumentację.

Niektórzy seniorzy mogą również liczyć na dodatkowe środki finansowe w postaci 500 plus dla seniora. Sprawdź, komu przysługuje.

Zobacz również: Absurdalne porady medyczne. W co nie wierzyć?

***

   

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | wcześniejsza emerytura | ZUS
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy