Reklama

Gwarantowana wypłata z ZUS. Otrzyma ją konkretna grupa osób

Grupa osób może otrzymać tzw. wypłatę gwarantowaną po śmierci zmarłego emeryta. Niewiele osób wie, że jako członkowie rodziny (i nie tylko) mają możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Trzeba jednak spełnić określone warunki.

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej pieniądze zgromadzone na subkoncie ZUS nie przepadają. Środki te podlegają dziedziczeniu, ale aby uprawniona osoba mogła je uzyskać, musi złożyć odpowiedni wniosek. Mowa o tzw. wypłacie gwarantowanej.

Zobacz też: "Mam 60 lat i 10 lat pracy. Czy dostanę emeryturę?". Przepisy są jasne

Kto może otrzymać wypłatę gwarantowaną?

Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie wypłacane przez ZUS. Przysługuje ono osobom upoważnionym po śmierci emeryta lub emerytki. Jeśli nie zostały one przez niego/nią wskazane, pieniądze automatycznie należą się żonie lub mężowi osoby zmarłej. W każdym innym przypadku prawo do nich mają spadkobiercy. Wypłata gwarantowana może być wypłacona wtedy, gdy śmierć emeryta nastąpiła w okresie 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy została mu wypłacona emerytura.

Reklama

Wypłatę gwarantowaną z ZUS mogą otrzymać dowolne osoby. Nie jest nawet konieczne, by były spokrewnione z emerytem lub emerytką (właścicielem/właścicielką subkonta). Istnieje jednak ważny warunek: do wniosku z informacją o osobie uposażonej, należy dołączyć oświadczenie współmałżonka ze zgodą. Ze względu na to, że mąż lub żona to osoby, które automatycznie się wskazane jako osoby  uposażone, dlatego w tym przypadku nie ma potrzeby składania żadnego wniosku. Należy go złożyć jedynie wtedy, gdy osobą uposażoną do otrzymania świadczenia jest ktoś inny niż współmałżonek/współmałżonka. Stosowne wnioski znajdują się na oficjalnej stronie ZUS.

Co ciekawe, do otrzymania wypłaty gwarantowanej można wyznaczyć kilka osób i określić procentowy udział każdej z nich. Jeśli takiej informacji zabraknie, ZUS podzieli kwotę równo pomiędzy wszystkie upoważnione do jej otrzymania osoby. W przypadku, gdy emeryt lub emerytka byli samotni i przed śmiercią nie wskazali osób upoważnionych do otrzymania wypłaty gwarantowanej - pieniądze należą się spadkobiercom i są przyznawane w ramach ogólnych zasad dziedziczenia.

Zobacz też: "Przepracowałam 15 lat. Ile dostanę emerytury?". Oto orientacyjne widełki

Wypłata gwarantowana z ZUS. Oto warunki

Aby uprawnione do otrzymania wypłaty gwarantowanej osoby mogły otrzymać świadczenie, zmarły musiał spełnić wcześniej łącznie dwa kluczowe warunki. Przede wszystkim nabyć prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) lub do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku, mieć prawo do okresowej emerytury kapitałowej. Drugim jest wspomniane już posiadanie subkonta ZUS.

ZUS prowadzi subkonto dla wszystkich ubezpieczonych osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 a przed 1 stycznia 1969 (takie osoby muszą być członkami OFE), jak i ubezpieczonych, którzy urodzili się po 31 grudnia 1968 roku (nieistotne czy należą do OFE, czy też nie). Osoby urodzone od 1 stycznia 1949 roku mają prawo przekazywać część swojej składki na ubezpieczenie emerytalne do OFE. Subkonto jest prowadzone dla osób będących członkami otwartych funduszy emerytalnych, jak i osób, które po 31 stycznia 2014 roku nie podjęły decyzji co do zawarcia umowy z OFE.

Zobacz też: Twoja pensja wynosi 7 tys. zł? Sprawdź, jak duża będzie twoja emerytura

Wysokość składki odprowadzanej na subkonto

Jak czytamy na stronie ZUS, obecnie na subkonto trafia:

  • 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli osoba ubezpieczona nie przystąpiła do OFE lub jest członkiem OFE, ale zdecydowała, że składka jest przekazywana wyłącznie na jej subkonto w ZUS,
  • 4,38 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli osoba ubezpieczona jest członkiem OFE i zdecydowała, że składka w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywana do OFE.

Wypłata gwarantowana: ile wynosi?

Wysokość kwoty gwarantowanej jest liczone w następujący sposób: od kwoty zgromadzonej na subkoncie osoby zmarłej (z dnia ustalania emerytury docelowej) odejmowana jest 1/37 tej kwoty za każdy z możliwych 36 miesięcy pobierania emerytury. Reszta kwoty to wypłata gwarantowana. Warto pamiętać, że od kwoty wypłaty zostaje potrącony podatek dochodowy - ZUS wypłaca zatem świadczenie pomniejszone o jego kwotę. Takie też zostanie przekazane uposażonym osobom wskazanym przez emeryta lub emerytkę za jego życia.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ZUS | emerytura
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy