Reklama

Jak ponownie przeliczyć emeryturę lub rentę? ZUS tłumaczy, jaki dokument złożyć

Seniorzy ubezpieczeni w ZUS mają prawo złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości ich ren i emerytur, a pokłosiem takiej decyzji może być wyższe świadczenie. Co jednak w sytuacji, kiedy po przeliczeniu okaże się, że przysługuje nam niższa emerytura niż ta, którą pobieraliśmy do tej pory?

Kiedy ponownie powinniśmy przeliczyć emeryturę lub rentę?

Wysłanie wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia powinno nastąpić, jeśli przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponowaliśmy wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które ZUS mógłby uwzględnić przy obliczaniu świadczenia.

Ponadto na taki krok warto się zdecydować, jeśli już po przyznaniu świadczenia nadal pracowaliśmy lub opłacaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne.

1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone w życie przepisy zmieniające zasady przeliczania emerytury ustalonej według starych zasad lub renty z tytułu niezdolności do pracy:

Reklama

- uchylono art. 110 i 110 a ustawy emerytalnej,

- zniesiono zasady doliczania okresów ubezpieczenia  - ZUS może doliczyć wyłącznie nieuwzględnione dotychczas w wymiarze świadczenia okresy składkowe. Nie uwzględnia się okresów nieskładkowych, niezależnie od tego, czy zostały przebyte przed przyznaniem emerytury lub renty, czy po ich przyznaniu.

Czytaj także: Emerytura wyższa nawet o kilkaset złotych. Mało który senior wie o tej zniżce

Rentę lub emeryturę ZUS może przeliczyć, jeśli do wniosku o przeliczenie dołączone zostaną dowody, które dotąd nie zostały przedłożone, a które dokumentują okresy składkowe przebyte przed przyznaniem emerytury lub renty. Wówczas do uwzględnionego już stażu pracy dolicza się te okresy ubezpieczenia.

Za każdy miesiąc okresu składkowego ZUS doliczy 1,3 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

Wniosek o doliczenie do stażu okresów składkowych sprzed przyznania emerytury lub renty można złożyć w każdym momencie, np. gdy uzyskamy dokumentację z archiwum po zlikwidowanym zakładzie pracy lub odnajdziemy ją w domu.

Jeśli emerytura lub renta została przyznana po 31 grudnia 2008 r., nie trzeba składać wniosku o jej przeliczenie, żeby uwzględnić wynagrodzenie minimalne. Gdy ZUS obliczał wysokość takiego świadczenia, uwzględniono kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowników zamiast wynagrodzenia zerowego - każdej osobie, która nie dostarczyła dokumentów o zarobkach, a udokumentowała zatrudnienie - informuje ZUS.

Warto wiedzieć: Polacy będą musieli podjąć decyzję. Kluczowy termin przypada w 2024 roku

Przeliczenie emerytury przyznanej na nowych zasadach

Emeryturę przyznaną na nowych zasadach można przeliczyć m.in., jeśli po jej przyznaniu pracowaliśmy lub podlegaliśmy ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. Innym powodem może być uzyskanie nowych dowodów, które mają wpływ na wysokość naszego kapitału początkowego, bo dotyczą okresów składkowych i nieskładkowych lub wynagrodzenia za okres, który przypada przed przyznaniem emerytury.

Po ponownym przeliczeniu świadczenie okazało się niższe. Co wówczas należy zrobić?

Zdarzają się sytuacje, kiedy ponownie przeliczona emerytura lub renta jest niższa, niż ta pobierana dotychczas. Czy to oznacza, że senior będzie otrzymywał mniejsze świadczenie? ZUS dokładnie wyjaśnia, co wówczas następuje:

"Jeśli okazałoby się, że po  przeliczeniu przysługuje Ci niższe świadczenie, to nadal będziemy wypłacali Ci świadczenie w dotychczasowej wysokości" - czytamy w komunikacie ZUS.

Szczegółowe informacje na temat przeliczania rent i emerytur oraz odpowiedni wniosek można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | renty | ZUS | seniorzy | emeryci
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy