Jeszcze więcej wolnego! Wprowadzono nowe przepisy w Kodeksie pracy

Nie wszyscy o tym wiedzą, a niedawno zostały wprowadzone nowe przepisy, które dotyczą dni wolnych od pracy. Jest to ważna nowelizacja Kodeksu pracy, ponieważ jest to wolne, które pracownicy mogą wziąć w nagłych sytuacjach. Jak dokładnie działa?

Od teraz pracownicy mogą wziąć dwa dni urlopu bez podawania przyczyny
Od teraz pracownicy mogą wziąć dwa dni urlopu bez podawania przyczyny 123RF/PICSEL

Jak wiadomo, do tej pory pracownikom etatowym, w zależności od stażu pracy, przysługiwało od 20 do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Teraz jednak możliwe jest, żeby do tej puli doszły 2 kolejne doby, dzięki czemu niektórzy będą mogli wypoczywać nawet przez 28 dni. Zmiany, które zostały niedawno wprowadzone w Kodeksie pracy, zostały wdrożone dzięki unijnej dyrektywie work-life-balance.

Dodatkowe dni wolnego. Jak to działa?

Nowelizacja Kodeksu pracy z 9 marca 2023 roku, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 roku, przyniosła pracownikom istotne zmiany w zakresie przysługujących dni wolnych od pracy.

Zasady urlopu od siły wyższej:

  • wolne od siły wyższej to 16 godzin lub 2 dni dodatkowego urlopu w ciągu roku kalendarzowego,
  • wolne jest płatne połowę wynagrodzenia
  • pracodawca jest obowiązany do udzielenia urlopu na wniosek złożony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia,
  • nie ma określonego wzoru treści takiego wniosku,
  • o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik,
  • zwolnienie udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika,
  • siłą wyższą są pilne sprawy rodzinne, jak np. wypadek lub choroba, które wymagają od pracownika obecności w innym miejscu. Chodzi o załatwienie przez pracownika nagłych spraw - które są od niego niezależne i wymagają jego osobistej obecności. 
Dodatkowe dwa dni wolnego zostały określone jako urlop od siły wyższej
Dodatkowe dwa dni wolnego zostały określone jako urlop od siły wyższejPicsel123RF/PICSEL

Komu przysługuje 2 dni dodatkowego wolnego?

Nowe przepisy przysługują osobom świadczącym pracę na podstawie Kodeksu Pracy oraz strażakom, żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom Straży Granicznej, funkcjonariuszom Służby Więziennej, funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej czy nauczycielom.

Żeby skorzystać z dodatkowych dni wolnych należy powiadomić o tym pracodawcę najpóźniej w dniu wykorzystywanego urlopu. Chociaż w Kodeksie Pracy nie ma wymogów co do formy, w jakiej należy złożyć wniosek o ten rodzaj urlopu, może zostać wysłany za pomocą maila lub nawet smsa.

Co ważniejsze, pracodawca nie może nie zgodzić się, aby pracownik skorzystał z tego typu zwolnienia. Gdyby tak się stało, naruszyłby przepisy Kodeksu pracy i mógłby zostać ukarany grzywną od 1 tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych.

"Zbliżenia". Chris Cugowski o swojej muzycznej drodze i o tym jak trafił do serialu „Bridgertonowie”INTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas