Reklama

KRUS wypłaca dodatek do emerytury. Kto może liczyć na 300 zł?

Niektórzy seniorzy mogą liczyć na dodatek do emerytury. Aż 300 zł wynosi nowe świadczenie, które jest przyznawane sołtysom. Wypłaca je KRUS na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Jak się okazuje, ponad 30 tys. osób ubiega się o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Pozytywnych decyzji wydano jednak nieco mniej. Kto może dostać dodatkowe 300 zł do emerytury?

Jak wnioskować o dodatek do emerytury?

Od 1 lipca 2023 roku emeryci mogą ubiegać się o dodatkowe 300 zł miesięcznie. Mowa tu jednak o osobach, które pełniły funkcję sołtysa. Wnioski można składać w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS  - muszą być właściwe ze względu na miejsce zamieszkania. 

Wraz z nim osoba ubiegająca się o dodatkowe 300 zł do emerytury jest zobowiązana dołączyć zaświadczenie od właściwego dla danego sołectwa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa. Dodatkowo wymagane jest oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Zobacz także: Seniorze, nie zwlekaj ze złożeniem wniosku. Możesz otrzymać dodatkowe 255 zł do emerytury

Reklama

Dla kogo dodatek do emerytury?

Świadczenie wynoszące 300 zł przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum dwie kadencje, ale nie mniej niż osiem lat. Warto podkreślić, że nie jest wymagane zachowanie ciągłości. 

Dodatek do emerytury jest przyznawany po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa jest wypłacane przez KRUS do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana. Dodatkowe 300 zł dla sołtysów przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Zobacz także: „Czternastka” trafi nie tylko do seniorów. Dodatkowe pieniądze otrzyma też konkretna grupa

Ile osób ubiega się o dodatkowe 300 zł do emerytury?

Teresa O’Neill, wicedyrektor i rzecznik prasowy KRUS w rozmowie ze Strefą Agro przekazała, że do 28 sierpnia 2023 roku wpłynęło 32 160 wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Decyzje przyznające dodatek do emerytury wydano w przypadku 26 451 osób. Obecnie ponad 3 tys. wniosków jest w trakcie rozpatrywania.

***

 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Dodatek do emerytury

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy