Niedługo minie ważny termin. Emeryci muszą się spieszyć ze złożeniem oświadczenia

Już niedługo mija termin składania oświadczeń dotyczących dodatkowych przychodów. Przekroczenie obowiązujących limitów może skutkować pomniejszeniem, a nawet zawieszeniem świadczenia. Do kiedy można składać odpowiednie dokumenty?

Rozliczenie z ZUS ma na celu ustalenie prawidłowej wysokości wypłacanych świadczeń
Rozliczenie z ZUS ma na celu ustalenie prawidłowej wysokości wypłacanych świadczeń123RF/PICSEL

Oświadczenie o przychodach - kto musi złożyć?

Przekazanie tych informacji nie dotyczy jednak osób, które przed podjęciem pracy ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenia nie muszą również składać osoby, które z ZUS pobierają renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy wynika ze służby wojskowej. Dotyczy to również osób, które pobierają renty rodzinne po uprawnionych do wyżej wspomnianych świadczeń.

29 lutego 2024 roku mija ważny termin dla pewnej grupy świadczeniobiorców
29 lutego 2024 roku mija ważny termin dla pewnej grupy świadczeniobiorcówMarek BazakEast News

Ile wynoszą limity dla rencistów i wcześniejszych emerytów?

Maksymalnie do końca lutego emeryci i renciści muszą przedstawić oświadczenie związane z ich dodatkowym wynagrodzeniem. Sami decydują, jak wolą rozliczać się z pobieranych świadczeń - rocznie czy też miesięcznie.

Rozliczenie z ZUS ma na celu oszacowanie prawidłowej wysokości wypłacanych świadczeń. W związku z tym ustalono pewne limity związane z dodatkowym przychodem. Przekroczenie ich wiąże się z pomniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń.

Jeśli wynagrodzenie otrzymywane z tytułu dodatkowej pracy nie przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenia są wypłacane bez zmian. Przekroczenie go oznacza jednak pomniejszenie renty bądź emerytury.

Do zawieszenia wypłacenia świadczenia za dany miesiąc dochodzi, gdy dodatkowe zarobki świadczeniobiorcy przekraczają 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wzór oświadczenia dotyczącego osiąganych przychodów można znaleźć na oficjalniej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

***

Wojciech Mann u Alicji Resich o Radiu Nowy świat i TrójceINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas