Reklama

Reklama

Oto co należy się żonie po śmierci męża. Nie tylko zasiłek na pogrzeb

Renta rodzinna określana również jako emerytura po mężu to niejedyne świadczenie przysługujące wdowie po śmierci współmałżonka. O finansowe wsparcie można ubiegać się również w formie zasiłku pogrzebowego, czyli rekompensaty za koszty związane z pochówkiem. Ile wypłaca ZUS po śmierci bliskiej osoby i czy zasiłek pogrzebowy należy się każdemu? Wyjaśniamy, kto jest uprawniony, aby otrzymać wsparcie i przypominamy, jaki wniosek i dokumenty trzeba złożyć w tym celu.

Emerytura po mężu to potoczne określenie dla renty rodzinnej, czyli świadczenia, o którego przyznanie mogą ubiegać się członkowie rodziny zmarłego. Może przypaść ono nie tylko żonie, ale również dzieciom, a w wyjątkowych sytuacjach nawet rodzicom nieboszczyka. Najczęściej jednak ZUS przyznaje je wdowie po śmierci współmałżonka. 

Reklama

 • Zasady wypłacania renty rodzinnej dokładnie reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
 • Warto się z nią zapoznać, ale trzeba również mieć świadomość, że emerytura po mężu to niejedyne wsparcie finansowe dla wdów
 • Osoby, które straciły partnera, po dopełnieniu formalności mogą liczyć również na jednorazowy zasiłek pogrzebowy. Jest to częściowy zwrot kosztów pochówku bliskiej osoby, a także niezbędnych wydatków z nim związanych, takich jak zakup trumny lub urny czy organizacja ceremonii pożegnalnej. 

Jednorazowy zasiłek pogrzebowy. Ile wypłaca ZUS po śmierci męża?

W 2022 roku kwota maksymalna przyznawana w ramach zasiłku pogrzebowego, jaka może zostać wypłacona wdowie, wynosi 4000 złotych. Tyle pieniędzy zostanie przyznane w sumie również najbliższej rodzinie nieboszczka, niezależnie od poniesionych kosztów pochówku. 

Jednorazowy zasiłek pogrzebowy należy się również dalszym krewnym lub osobom niespokrewnionym ze zmarłym, jeżeli np. opłacają one pogrzeb. Wtedy jednak kwota ta może być znacznie niższa niż 4000 złotych, ponieważ wysokość świadczenia uzależniona będzie od konkretnych kosztów pochówku.

Zasiłek pogrzebowy zostanie podzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów pomiędzy wszystkie osoby lub podmioty, które poniosły wydatki w związku z organizacją pochówku. Oczywiście tylko, jeżeli chcą się one ubiegać o zwrot kosztów.  

Sprawdź: Czy emerytura po mężu należy się każdej wdowie? Wyjaśniamy

Od kiedy wzrośnie zasiłek pogrzebowy i o ile?

4 tysiące złotych dla wdowy po śmierci męża to niewiele. Zwłaszcza w dobie inflacji na poziomie 17,20 procent. Drożyzna mocno uderzyła w branżę pogrzebową, ale jest nadzieja na wyższe stawki w przyszłości. 

Kilka tygodni temu Super Express pisał, że rząd może rozważać podniesienie zasiłku pogrzebowego, choć nie są znane jeszcze konkretne kwoty. Według tych nieoficjalnych informacji SE, od przyszłego roku kwota wypłacana w ramach świadczenia może wzrosnąć do 5 tys. złotych. 

Są to oczywiście jedynie spekulacje, jednak wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed w odpowiedzi na interpelację poselską poinformował, że "obecnie w resorcie trwają szczegółowe analizy dotyczące możliwości zmiany zasiłku pogrzebowego".

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy. Nie tylko wdowy mogą otrzymać wsparcie

Na wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS liczyć może każda osoba, która poniosła koszty pochówku. W praktyce oznacza to, że o jego przyznanie może ubiegać się członek rodziny, dom opieki społecznej, gmina, powiat, a nawet pracodawca. 

Do przyznawania zasiłku pogrzebowego na zasadach obowiązujących członków rodziny według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uznaje się: 

 • wdowę lub wdowca,
 • małżonka pozostającego w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodziców zmarłego, 
 • ojczyma lub macochę zmarłego, 
 • osobę przysposabiającą, 
 • dzieci własne
 • dzieci małżonka
 • dzieci przysposobione i wychowywane w ramach rodziny  zastępczej,
 • inne dzieci utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • wnuki
 • dziadkowie 
 • osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.

Czytaj również: Co należy się wdowie po śmierci męża? Renta rodzinna to niejedyne świadczenie

Kto nie dostanie zasiłku pogrzebowego? Nie każdej wdowie się należy

Niestety okazuje się, że nie każda wdowa ma prawo do zasiłku pogrzebowego z ZUS (albo KRUS w sytuacji, gdy wypłacane jest ono Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Świadczenie to przysługuje małżonce zmarłego tylko, jeżeli: 

 • zmarły mąż był objęty ubezpieczeniem ZUS albo KRUS,
 • zmarły mąż pobierał emeryturę, rentę, zasiłek, lub świadczenie przedemerytalne
 • zmarły mąż w dniu śmierci spełniał warunki, aby pobierać świadczenie emerytalne,
 • osoba zmarła pobierała zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne nawet po ustaniu ubezpieczenia. 

Prawda jest taka, że jeśli zmarły w chwili śmierci był objęty ubezpieczeniem społecznym lub pobierał świadczenie emerytalne, możemy ubiegać się o przyznanie zasiłku pogrzebowego nawet w sytuacji, gdy sami nie jesteśmy ubezpieczeni. 

Zasiłek pogrzebowy nie przysługuje nam, jednak jeśli mąż nie spełniał powyższego warunku. Wtedy też pozostaje nam jedynie starać się o wsparcie z MOPS-u, który osobom w trudnej sytuacji finansowej może pomóc w organizacji pogrzebu. 

Jak można dostać zasiłek pogrzebowy z ZUS? Wniosek i dokumenty

Skoro wiadomo już, kto dostanie, a kto nie dostanie zasiłku pogrzebowego z ZUS. Teraz więc pozostaje nam więc jedynie dopełnić formalności, składając w urzędzie wniosek o zasiłek pogrzebowy (druk Z-12) dostępny jest do pobrania tutaj

Poza nim, do ZUS-u trzeba dostarczyć również takie dokumenty jak:  

 • akt zgonu męża
 • oryginalne rachunki poniesionych kosztów pogrzebu,
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego, aby potwierdzić powinowactwo z osobą zmarłą 
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS zostanie wypłacony nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. 

Wniosek należy złożyć w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście, pocztą albo przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) do 12 miesięcy od dnia zgonu bądź dnia pogrzebu w wyjątkowych sytuacjach. Może tak być m.in. w przypadku późniejszego odnalezienia zwłok, problemów z ich identyfikacją, albo wystąpienia innych przyczyn losowych. 

Zobacz także: Zasiłek pogrzebowy w Polsce. Sprawdź, ile ZUS płaci za pochówek

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: zasiłek pogrzebowy | ZUS | emerytura po mężu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy