Reklama

Seniorki mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Komu przysługuje ponad 1500 zł miesięcznie?

Już w marcu zmieni się wysokość dodatku Mama 4 Plus. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje jednak również ojcom. Czy waloryzacja o prawie 15% wpłynie także na ten zasiłek? Sprawdź, jaką wysokość będzie miało świadczenie MAMA 4 PLUS od marca 2023 oraz jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać.

Komu przysługuje dodatek MAMA 4 PLUS?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 Plus zostało wprowadzone 1 marca 2019 roku. Celem programu jest zapewnienie osobom, które zaprzestały wykonywania pracy zarobkowej ze względu na wychowanie dzieci, środków, które będą niezbędne do ich utrzymania po ukończeniu odpowiedniego wieku. Dodatek mogą także otrzymać osoby, które nigdy nie podjęły zatrudnienia w celu wychowania potomstwa.

Co warte podkreślenia projekt MAMA 4 PLUS nie obejmuje jedynie kobiet. Tak, są do niego uprawnione matki, które ukończyły 60 lat, a także urodziły albo wychowały nie mniej niż 4 dzieci. W szczególnych przypadkach świadczeniem objęci są również mężczyźni. W jakich? Ojciec, który wychował minimum 4 dzieci ze względu na śmierć ich matki, porzucenie bądź brak wychowywania przez długi czas, a także ukończył 65 lat, również ma prawo do złożenia wniosku o dodatek.

Reklama

Czytaj równieżWdowy mogą liczyć na zastrzyk gotówki od ZUS. Znany jest termin przelewu

Ile wynosi świadczenie MAMA 4 PLUS?

Kwota, jaką otrzymują świadczeniobiorcy programu MAMA 4 PLUS, jest ściśle powiązana z najniższą emeryturą. Wynika to z realizacji jego założeń, które miały zapewnić środki do utrzymania osobom wychowującym przynajmniej 4 potomstwa, co w znaczny sposób wpłynęło na ich obecność na rynku pracy, a co za tym idzie wysokość składek emerytalnych. W przypadku świadczeniobiorców niepobierających emerytury ani renty, ale spełniających wymagania projektu MAMA 4 PLUS, przysługuje im świadczenie w wysokości najniższej emerytury.

Jeśli osoba spełniająca kryteria dodatku MAMA 4 PLUS otrzymuje emeryturę lub rentę, ale niższą od najniższej emerytury, otrzyma świadczenie w wysokości różnicy między kwotą najniższej emerytury a kwoty jej obecnego zasiłku.

Gdy osoba spełniająca warunki świadczenia MAMA 4 PLUS otrzymuje w tym momencie emeryturę lub rentę w kwocie przekraczającej wartość najniższej emerytury, nie zostanie objęta dodatkiem.

Tak samo, jak emerytury i renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4 PLUS podlega corocznej waloryzacji.

Zobacz także: Te książki czyta się "jednym tchem". Oto najbardziej wciągające pozycje

MAMA 4 PLUS — warunki

Osoba, która chce otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musi spełniać kilka dodatkowych warunków oprócz wymaganego wieku, ilości dzieci oraz wysokości dotychczasowej emerytury lub renty, czy też jej braku.

W ustawie zostało wyszczególnione kryterium posiadania ośrodka interesów życiowych w Polsce przez nie mniej niż 10 lat od ukończenia 16 roku życia. Odpowiednie przepisy dotyczącego takie stanu rzeczy zostały zawarte w art. 3 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który brzmi:

Drugim elementem obligatoryjnym do uzyskania świadczenia MAMA 4 PLUS jest posiadanie:

  • polskiego obywatelstwa,
  • obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE,
  • obywatelstwa państwa członkowskiego EFTA i posiadania prawa stałego pobytu w Polsce bądź prawa pobytu,
  • zalegalizowanego pobytu w Polsce w przypadku cudzoziemców.

Wspomniany wcześniej warunek urodzenia lub wychowania dzieci dotyczy również dzieci współmałżonka, przysposobionych oraz przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Programem MAMA 4 PLUS nie będą objęte osoby wychowujące dzieci w ramach zawodowej rodziny zastępczej.

Dodatkowe pieniądze dla seniorek. MAMA 4 PLUS — zmiany od marca

W przypadku rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego uwzględniana jest coroczna waloryzacja jego wysokości. Odbywa się to na takich samych zasadach jak w przypadku rent i emerytur. Najważniejszym elementem waloryzacji jest wskaźnik inflacyjny. Jego pełna nazwa to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Jest on obliczany i podawany przez Główny Urząd Statystyczny. W 2022 roku wyniósł on 14,8 proc.

W zeszłym roku podany przez GUS wskaźnik był na poziomie 4,9 proc., a ostateczna waloryzacja świadczeń od 1 marca 2022 wyniosła 7 proc. Dodatkowo rząd zapowiedział, że minimalna emerytura w 2023 roku ma wzrosnąć o 250 złotych. Dotychczas jej wysokość to 1338,44 zł brutto, a od 1 marca 2023 świadczenie MAMA 4 PLUS ma wynosić 1588,44 zł brutto, czyli 1445 zł "na rękę". Jest to wzrost o ponad 18,6 proc.

Czytaj również: Emeryci będą musieli oddać część rekordowej podwyżki. Ciebie też to dotyczy?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: mama 4 plus | emerytura minimalna

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy