Reklama

Reklama

Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Komu przysługuje? Od stycznia możliwe zwiększenie należnej kwoty

Świadczenie pielęgnacyjne to ważne wsparcie przyznawane opiekunom osób z niepełnosprawnościami. Do korzystania z niego uprawnieni są nie tylko rodzice. Czy w styczniu 2023 roku będzie można liczyć na podwyżkę należnej kwoty? Sprawdź, czy nastąpi waloryzacja i od czego zależeć będzie wysokość wypłat świadczenia.

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne to jedna z form pomocy określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jest wsparciem finansowym dla osób, które rezygnują z zatrudnienia lub nie podejmują pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Ma ono pomagać w pokryciu wydatków potrzebnych na opiekę i pielęgnację. Co istotne, przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest zależne od dochodu.

Nie tylko 500 plus. Ile wydaliśmy na wszystkie świadczenia dla dzieci i młodzieży w ubiegłym roku?

Reklama

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2023?

Świadczenie pielęgnacyjne jest wsparciem, które podlega waloryzacji. W 2022 r. opiekunom osób z niepełnosprawnościami wypłacana była kwota 2 119 złotych miesięcznie. Dla porównania w 2021 r. było to 1 971 złotych.

To ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne na 2023 rok, nie zostało jeszcze podane do informacji publicznej.

Czy będzie podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego w 2023?

Mimo że nie ma mowy jeszcze o konkretnych kwotach, to można podejrzewać, że wzorem poprzednich lat w 2023 r. będzie można liczyć na podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego.

Zwiększenie wypłacanej kwoty będzie się wiązało z waloryzacją. W styczniu 2022 r. świadczenie pielęgnacyjne zostało podwyższone o 148 zł. W związku z tym można się spodziewać podobnej podwyżki w 2023 r.

Należy jednak pamiętać, że wpływ na wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie miało także ustalenie kwoty minimalnego wynagrodzenia, które jak wiadomo, również ma zostać podwyższone od 1 stycznia 2023 r.

To, o ile zostanie podniesiona kwota wypłat, najprawdopodobniej zostanie ogłoszone w grudniu tego roku.

Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Chcąc otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Osoba ubiegająca się o otrzymanie wsparcia finansowego nie może podejmować żadnej pracy zarobkowej.

Do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne konieczne będzie dołączenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, a także orzeczenie o niepełnosprawności. Prawo do świadczenia przyznawane jest na czas nieokreślony.

Komu przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom dzieci i młodzieży do 18. roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostaje wydłużone do 25. roku życia osoby z niepełnosprawnościami.

Świadczenie pielęgnacyjne według prawa przysługuje:

  • Matce lub ojcu osoby z niepełnosprawnościami
  • Opiekunowi faktycznemu
  • Osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
  • Osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, z wykluczeniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Natomiast są również wytyczne, mówiące o sytuacjach, w których nie zostanie przyznane świadczenie pielęgnacyjne. Dzieje się tak, gdy

  • Osoba sprawująca opiekę ma przyznane prawo do renty lub emerytury
  • Opiekun ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • Osoba, którą obejmuje opieka zawarła związek małżeński
  • Osobie wymagającej opieki przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury

Czytaj również: Korzystają z urządzeń ratujących życie, za prąd zapłacą krocie. "Limit 2600 kWh to za mało"

Zobacz także:

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy