Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko. Nie każdy może je dostać

Agata Zaremba

Opracowanie Agata Zaremba

Świadczenie pielęgnacyjne stanowi pomoc finansową dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Ubiegać się o nie mogą nie tylko rodzice. Aby jednak je otrzymać, trzeba spełnić jeden ważny warunek.

Świadczenie pielęgnacyjne - komu przysługuje?
Świadczenie pielęgnacyjne - komu przysługuje?Piotr KamionkaEast News

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne to forma pomocy, którą określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Stanowi finansowe wsparcie dla osób, które rezygnują z zatrudnienia lub celowo nie podejmują pracy, aby móc sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

Co istotne przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie zależy od dochodu opiekuna. 

Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne podobnie jak inne świadczenia podlega corocznej waloryzacji, a jego wysokość uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeszcze w 2022 roku opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogli liczyć na 2119 złotych miesięcznie. Po tegorocznej waloryzacji, od 1 stycznia 2023 roku kwota ta została podniesiona i obecnie wynosi 2458 zł miesięcznie. 

Po waloryzacji wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 2458 zł miesięcznie
Po waloryzacji wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 2458 zł miesięcznie123RF/PICSEL

Świadczenie pielęgnacyjne - komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do 18. roku życia lub jeśli taka osoba kontynuuje naukę - do 25. roku życia. Jeśli niepełnosprawność powstała w późniejszym wieku, sąd wciąż może dopuścić możliwość pobierania tych świadczeń. Jeśli wydaje nam się, że pomoc finansowa przysługuje tylko rodzicom, jesteśmy w błędzie. O świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się:

  • mama albo tata osoby z niepełnosprawnością,
  • opiekun faktyczny tzn. osoba faktycznie opiekująca się osobą z niepełnosprawnością, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,
  • osoba spokrewniona, będąca rodziną zastępczą spokrewnioną,
  • inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, z wykluczeniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
O świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się nie tylko rodzice dziecka
O świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się nie tylko rodzice dziecka123RF/PICSEL

Kto nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Istnieją jednak dodatkowe wytyczne, które mówią o sytuacjach, w których świadczenie pielęgnacyjne nie zostanie przyznane. Wsparcia finansowego nie dostanie:

  • osoba, która sprawując opiekę, ma przyznane prawo do renty lub emerytury,
  • opiekun, który ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • opiekun, który zawarł związek małżeński,
  • osoba wymagająca opieki, która ma prawo do wcześniejszej emerytury.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas