Reklama

Typy inteligencji. Który z nich pasuje do ciebie?

Inteligencja to termin, który zwykle określa zdolność do pojmowania, adaptacji i efektywnego wykorzystywania posiadanej wiedzy w zróżnicowanych sytuacjach. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje kilka rodzajów inteligencji zdefiniowanych przez amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera. Czym się charakteryzują? Wyjaśniamy.

Co to jest inteligencja i w jaki sposób się ją mierzy?

To, czy ktoś jest inteligentny, zależy od wielu czynników. Inteligencja to nie tylko zdolność uczenia się i szybkiego rozwiązywania złożonych problemów. To również umiejętność wyciągania trafnych wniosków, prawidłowego interpretowania skomplikowanych zdarzeń, a także trafnego wnioskowania na podstawie zbieranych informacji i kumulowania ich w formie wiedzy. Nie bez znaczenia są tutaj wykształcone procesy poznawcze umożliwiające odbiór informacji z otoczenia i reagowanie na nie.

Przeczytaj też: 8 zwrotów, których nie wypowiadają osoby inteligentne. Unikają ich jak ognia

Reklama

Osoby zajmujące się badaniami nad inteligencją, do jej pomiaru wykorzystują tak zwane testy inteligencji, których pierwowzorem była Skala Inteligencji Bineta–Simona. Współczesne testy umożliwiają pomiar ilorazu inteligencji (IQ) poprzez zmierzenie umiejętności kognitywnych u danej jednostki za pomocą różnego rodzaju zadań. Jednym z najpopularniejszych testów inteligencji przeprowadzanych wśród osób dorosłych jest test WAIS stworzony przez Davida Wechslera.

Przeczytaj też: 8 zachowań, które przypisuje się osobom o niskiej inteligencji emocjonalnej

Jakie są rodzaje inteligencji wg Howarda Gardnera?

Howard Gardner jest twórcą koncepcji tak zwanej "inteligencji wielorakiej". Teoria mówi o tym, że inteligencję można podzielić na 8 odrębnych typów, które różnią się od siebie rodzajem umiejętności. Jakie rodzaje inteligencji wymienia Howard Gardner? Są to: 

  1. Inteligencja interpersonalna – wiąże się z empatią i umiejętnością dostrzegania nastrojów innych osób. 
  2. Inteligencja intrapersonalna – znajomość własnych uczuć, wysoka samoświadomość i umiejętność dostrzegania swoich wad i zalet. 
  3. Inteligencja przestrzenna – jest związana z postrzeganiem otaczającego świata w kontekście przestrzeni. 
  4. Inteligencja przyrodnicza – umiejętność odnajdywania się w świecie zwierząt i roślin, a także wrażliwość na interakcje pomiędzygatunkowe. 
  5. Inteligencja lingiwstyczna (językowa) – określa zdolność do trafnego wyrażania swojego zdania za pomocą języka mówionego, charakteryzuje się między innymi wszechstronnym słownictwem. 
  6. Inteligencja muzyczna – umiejętność postrzegania, przetwarzania dźwięków, wrażliwość na rytm i rozwinięte zdolności muzyczne. 
  7. Inteligencja logiczno–matematyczna – objawia się zdolnością dostrzegania wzorców, rozumowaniem w oparciu o dane, a także rozwiązywaniem problemów logicznych i liczbowych. 
  8. Inteligencja kinestetyczna (ruchowa) – wiąże się ze zdolnością doskonałej kontroli własnego ciała i zręczności.

Dla wielu psychologów koncepcja ta jest kontrowersyjna, ponieważ nie została ona potwierdzona żadnymi empirycznymi badaniami. Co ciekawe, teoria Howarda Gardnera jest wykorzystywana w różnych systemach edukacyjnych.

Przeczytaj też: Sztuczna inteligencja i 5G. Czy czeka nas kolejna fala innowacji?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: inteligencja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy