Reklama

Wiemy, ile zarabiają posłowie i senatorowie. Jest czego zazdrościć?

Parlamentarzyści lubią powtarzać, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, lecz taka decyzja jest podyktowana wyższymi celami - patriotyzmem i walką o to, by „wszystkim żyło się lepiej”. Skoro tak, to przyjrzyjmy się wynagrodzeniom, jakie otrzymują posłowie i senatorowie. Tym bardziej, że wybory zbliżają się wielkimi krokami.

Kiedy odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej?

W sierpniu br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W postanowieniu tym, jako dzień wyborów, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazał niedzielę dnia 15 października 2023 r., oraz określił dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym - informowała 8 sierpnia oficjalna strona Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Reklama

W wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej będzie można głosować między godziną 7:00 a 21:00.

Warto wiedzieć: Seniorzy mogą tylko o tym pomarzyć. Oto gigantyczna emerytura polskiego posła

Ile zarabia poseł i senator?

Pełna wysokość uposażenia poselskiego wynosi obecnie 12826,64 zł brutto i takie wynagrodzenie otrzymuje każdy parlamentarzysta, który nie osiąga dochodów z innej aktywności pozaparlamentarnej poza tą, która podlega prawu autorskiemu albo prawom pokrewnym.

Ponadto parlamentarzyści pobierają dodatkowo dietę parlamentarną w wysokości 4008,33 zł brutto. Zatem w sumie na konto posła każdego miesiąca wpływa 16 834,97 zł brutto.

To jednak nie wszystko. Parlamentarzyści mają możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy, o ile pełnią pewne funkcje. Parlamentarzysta będący przewodniczącym komisji może liczyć na 20 proc. uposażenia, czyli dodatkowe 2 565,20 zł brutto. Jego zastępca otrzymuje 5 proc. uposażenia, a zatem 1923,99 zł brutto. Z kolei przewodniczącemu stałej podkomisji należy się dodatkowe 10 proc. uposażenia, które wynosi1 282,66 zł brutto.

Czytaj także: Joanna Senyszyn chce likwidacji "czternastki". Sama co miesiąc otrzymuje zawrotną kwotę

Co ciekawe, dodatki w wysokości od 10 do 35 proc. uposażenia pobiera 254 na 460 zasiadających w Sejmie posłów - o czym informował w marcu portal RMF24.pl

Senatorom w czasie sprawowania mandatu przysługuje uposażenie wypłacane miesięcznie. Odpowiada ono wysokości 80 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Obecnie jest to kwota 12 826, 64 zł brutto. Senatorowie otrzymują również dietę w takiej samej wysokości jak posłowie.

Uposażenie jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. Nie przysługuje ono senatorom, którzy pozostając w stosunku pracy, nie korzystają z urlopu bezpłatnego, a także prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami oraz tym senatorom, którzy nie zawiesili prawa do emerytury lub renty. 

Do uposażenia przysługują dodatki w wysokości: 20 proc. uposażenia dla pełniących funkcję przewodniczącego komisji, 15 proc. - dla pełniących funkcję zastępców przewodniczącego komisji, 10 proc. - dla przewodniczących stałych podkomisji, 10 proc. - dla senatorów członków Komisji Ustawodawczej, 10proc. - dla senatorów członków Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Marszałek zarządza obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej o 1/30 za każdy dzień m.in. nieusprawiedliwionej nieobecności senatora na posiedzeniu Senatu lub Komisji.

Diety są to środki finansowe na pokrycie wydatków poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju, wypłacane w zryczałtowanej wysokości 30 proc. uposażenia miesięcznego. Dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych  - w granicach określonych w odrębnych przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich - i nie może być zajęta w drodze egzekucji.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: senatorowie | Sejm RP | pieniądze | polityka | wypłata
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy