Reklama

Zmiany w emeryturach od 2024 roku. Będzie wyższy wiek emerytalny?

Obecnych i przyszłych emerytów, wraz z końcem roku, nurtuje wiele pytań. Jak się okazuje, kolejne miesiące mogą przynieść dla nich wiele ważnych zmian. Kto skorzysta z emerytury pomostowej, a kto ze stażowej? Czy wiek emerytalny zostanie podwyższony? Oto, co widać na horyzoncie.

Jakie jest wiek emerytalny w Polsce 2023?

Kwestia zmiany wieku emerytalnego raz za razem rozpala Polaków, będąc obiektem rozgorzałych dyskusji. Obecnie na emeryturę przejść można w wieku:

  • 60 lat w przypadku kobiet,
  • 65 lat w przypadku mężczyzn.

Wyjątek stanowią osoby pracujące w zawodzie uprawniającym do wcześniejszej emerytury, w tym przede wszystkim górnicy, służby mundurowe, ratownicy górscy czy pracownicy służby celnej.

Mimo iż emeryci często korzystają z możliwości kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, taką decyzję tłumaczą wzrostem wysokości świadczenia, które zmienia się wraz z ilością przepracowanych lat.

Reklama

Emerytura, czyli comiesięczne świadczenie pieniężne, przysługuje jednak zarówno po osiągnięciu określonego wieku, jak również przepracowaniu ustawowej liczby lat. Podczas przejścia na świadczenie ważnym aspektem jest staż pracy - to 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Zobacz również: Gwarantowana wypłata z ZUS. Otrzyma ją konkretna grupa osób

Jaki wiek emerytalny od nowego roku? Oto, co wiadomo

Przyszli emeryci, którym do przejścia na świadczenie brakuje zaledwie kilkudziesięciu miesięcy, z niepokojem patrzą w przyszłość. Jaki wiek emerytalny w Polsce od 2024 roku? Jak się okazuje, na to pytanie wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W Sejmie od ponad półtora roku są jednak dwa projekty, które zakładają obniżenie wieku emerytalnego dla wybranych grup osób, zakładające przejście na emeryturę niezależnie od wieku.

To byłoby możliwe dzięki ustawie o emeryturach stażowych, która uzależnia wiek emerytalny od stażu pracy. Zgodnie z projektem prezydenckim wiek ten powinien wynosić 39 lat dla kobiet oraz 44 lata dla mężczyzn. Warunkiem koniecznym byłoby jednak zgromadzenie w ZUS kapitału ze składek, pozwalającego na wypłatę emerytury w wysokości przynajmniej minimalnego świadczenia, obowiązującego w dniu składania wniosku o emeryturę. Z kolei projekt przygotowany przez związek zawodowy Solidarność uprawnia do emerytury stażowej po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach dla mężczyzn. Warunek dotyczący składem musiałby zostać spełniony również w tym przypadku.

Jakie roczniki obejmuje emerytura pomostowa? Zmiany już od nowego roku

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązywać zaczną jednak przepisy zmieniające ustawę o emeryturach pomostowych. Ta przysługuje osobom, które wykonywały lub wykonują pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia - zawodach związanych z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia.

Nowe przepisy pozwolą skorzystać z wcześniejszej emerytury osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku. W praktyce oznacza to, że prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwać osobom znacznie młodszym niż te, które ze świadczenia korzystają obecnie.

Aktualnie "emerytura ta przysługuje na ogół w niższym wieku emerytalnym niż 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)" - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz również: Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę? Jedna data jest kluczowa

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama