DAGOBERT
Pochodzenia germańskiego. Oznacza: jasny jak dzień. Może również pochodzić z celtyckiego, oznacza wówczas: jaśniejący dobrocią, sławny z dobroci. INNE FORMY: Dago, Dagober. OBCE FORMY: Dagobert (ogólnie przyj. forma), Dagobert, Daimbert (ang.),...
DAGOMAR
Pochodzenia germańskiego. Oznacza: sławny dzień, od skandynawskich słów dag (dzień) i maăr (sławny).
DAISA
OBCE FORMY: Daisy (ogólnie przyjęta forma).
DAJMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: daj pokój. ZDROBNIENIA: Mirek. INNE FORMY: Damir. Forma żeńska: Dajmira, Damira.
DAJMIRA
Żeńska forma imienia -> Dajmir. ZDROBNIENIA: Mirka. INNE FORMY: Damira.
DAL
Forma imienia -> Dalbor. Wspomniane w dokumentach z 1136 i 1280 roku. ZDROBNIENIA: Dalech, Dalek, Dalesz, Borek. Forma żeńska: Dalbora.NAZWISKA:Dala, Dalach, Dalachowicz, Dalaga, Dalaszak, Daląg, Dalczak, Dalebor, Dalech, Daleczko, Daleja, Dalek,...
DALEBOR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: nieustannie walczący lub daleko gdzieś walczący o Boga. Wspomniane w dokumentach z 1259 roku. ZDROBNIENIA: Dalech, Dalek, Dalesz, Borek. INNE FORMY: Dal, Dalbor, Dalebór, Dalibor. Forma żeńska: Dalbora.
DALEGOR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: daleko, nieustannie gorliwy. INNE FORMY: Dalegór.