TRZEMYSŁ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: myślący jak trzeba, wzorowy. ZDROBNIENIA: Trzemek. INNE FORMY: Trzebomysł.
TULIMIERZ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: uciszający, panujący nad siłą. INNE FORMY: Tulimir.NAZWISKA:Tulacha, Tulacz, Tulaj, Tulew, Tulewicz, Tulicz, Tulik, Tulikowski, Tulim, Tulin, Tulinek, Tulisz, Tuliszewski, Tuliszkowski, Tulnik, Tułacz,...
TULIMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: panujący nad pokojem. INNE FORMY: Tulimierz.
TWARDOSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: z wytrzymałości sławny. ZDROBNIENIA: Sławek. Forma żeńska: Twardosława.NAZWISKA:Twardak, Twardawa, Twardecki, Twardoch, Twardochleb, Twardokęs, Twardoń, Twardostoj, Twardosz, Twardzicki, Twardzikowicz,...
TWARDOSŁAWA
Żeńska forma imienia -> Twardosław. ZDROBNIENIA: Sławka.
TWARDZISŁAW
Wspomniane w dokumentach z roku 1218. INNE FORMY:Twardosław.
TWORZYJAN
Pochodzenia starosłowiańskiego. Powstało w czasach, gdy próbowano tłumaczyć imiona chrześcijańskie, poprzez dodanie do hebrajskiego imienia Jan czasownika „tworzyć”. W średniowieczu mylnie utożsamiane z łacińskim imieniem Florian, co...
TWORZYMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: tworzący pokój. ZDROBNIENIA: Tworek, Tworzek.